Vragenlijst aan 9.000 inwoners: vertrouwen in Gents stadsbestuur krijgt een deuk

Vragenlijst aan 9.000 inwoners: vertrouwen in Gents stadsbestuur krijgt een deuk

Foto: -

Gent - Het vertrouwen in het stadsbestuur van Gent heeft vorig jaar een deuk gekregen. Dat blijkt uit de nieuwe stadsmonitor, een grootschalig onderzoek naar de bevindingen van de Vlamingen. In Gent werden meer dan 9.000 inwoners bevraagd. Gent scoort goed tegenover andere steden, maar de deuk in het vertrouwen is onmiskenbaar.

In welke mate heb je vertrouwen in het stadsbestuur? Die vraag werd tussen mei en juni 2017 voorgelegd in een ruime vragenlijst aan 9.023 inwoners van Gent. Men kon antwoorden met ‘zeer veel’, ‘veel’, ‘noch weinig, noch veel’, ‘weinig’ en ‘zeer weinig’. 

In 2008 antwoordde nog 46 procent 'veel' of 'zeer veel'. In 2011 was dat 45 procent. In 2014 48 procent. Maar in 2017 viel het gevoelig terug, naar 40 procent.

Dat blijkt uit de nieuwe stadsmonitor, een lijvig rapport van de Vlaamse overheid waarmee om de drie jaar gepeild wordt naar de ervaring van de Vlamingen en belangrijke cijfers in alle Vlaamse gemeenten tegen elkaar worden afgezet. Het rapport werd maandag bekendgemaakt en is hier te lezen.

Negenduizend Gentenaar

Voor de stadsmonitor werden in Gent niet minder dan 9.023 inwoners bevraagd via een online of schriftelijke vragenlijst. De enquête is daarmee een van de grootste bevragingen van deze legislatuur in de stad. 

Voor de enquête werden de vragenlijsten uitgestuurd "tussen mei en juni 2017", klinkt het op de website van de Vlaamse overheid. Het veelbesproken circulatieplan van Gent was toen al in voegen. Er werden 24.540 Gentenaars gecontacteerd, waarvan er 9.023 reageerden, een responsgraad van 35%.

Een van de vragen die elke drie jaar terugkeert is het "vertrouwen in het stadsbestuur". De daling in Gent valt ook de makers van de stadsmonitor op. Die schrijven dit:

"Tussen de centrumsteden doen zich grote verschillen voor", concludeert de Stadsmonitor. "Globaal vertonen de vertrouwensscores over de jaren in de meeste steden lichte schommelingen. Dit is niet het geval in Mechelen dat er elke meting op vooruit is gegaan en vooral ten opzichte van 2014 een grote toename van vertrouwen kent (+13 procentpunt)."

"Ook Roeselare (+14 procentpunt t.o.v. 2014) gaat er fors op vooruit. Verder is er een toename in vertrouwen in Antwerpen, Aalst, Genk en Sint-Niklaas. Groot verlies in vertrouwen is er in Gent en Brugge en dit vooral ten opzichte van de meting in 2014. Licht verlies in vertrouwen is er in Leuven en Oostende."

Mechelen

Met 40 procent positief vertrouwen zit het Gentse stadsbestuur nog altijd bij de top drie van de dertien centrumsteden. Maar burgemeester Daniel Termont was in 2014 met zijn ploeg nog koploper in Vlaanderen. Hij moet nu het Mechelen van Bart Somers (Open Vld) laten voorgaan.

Verklaringen worden niet gezocht in de stadsmonitor. Enkele belangrijke verhalen uit de periode vlak voor het afnemen van de vragenlijst in Gent hebben mogelijk met de dalende score te maken: in het voorjaar van 2017 werd in Gent het circulatieplan ingevoerd (3 april), werd een referendum over het plan afgekeurd (april), brak de heisa rond een kraakpand in de Holstraat los in Gent (maart) en gaf Tom Balthazar zijn ambities als nieuwe burgemeester van Gent op na de Publipart-affaire (februari).

Het rapport vermeldt nog een bedenking: "De vraag is vrij algemeen gesteld. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld de burgemeester, het schepencollege, de gemeenteraad, de administratie en dergelijke. De cijfers geven een globale indruk van het vertrouwen van de bevolking in de lokale overheid. "

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio