Na Optima-affaire: Gentse politiek lost laatste grote belofte in

Na Optima-affaire: Gentse politiek lost laatste grote belofte in

Foto: fvv

Gent -

De Gentse gemeenteraad heeft een nieuwe deontologische commissie, die klachten over gedrag van politici moet behandelen. Daarmee is een van de laatste grote beloftes die werden gedaan na de Optima-affaire in Gent vervuld. In de commissie zitten zes onafhankelijken, onder wie oud-magistraten en een voormalig journalist.

Oud-magistraten Henri Heimans en Lieve Moors, UGent-professor Herwig Reynaert, politicoloog Nicolas Bouteca, Marian Verbeek (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en Karel Van Keymeulen, oud-journalist van De Gentenaar: dat zijn de onafhankelijke experts die zetelen in de nieuwe deontologische commissie van de Stad Gent.

Dat orgaan behandelt klachten over het gedrag van verkozen politici uit de gemeenteraad, zoals over ongeoorloofde e-mails of andere inbreuken op de gedragscode van de gemeenteraad. De commissie kan bestuurders of raadsleden publiekelijk op de vingers tikken. De gemeenteraad besliste ze na de Optima-affaire in 2016 te hervormen.

Na Optima-affaire: Gentse politiek lost laatste grote belofte in

De meerderheidspartijen hadden jarenlang de meeste zitjes in de deontologische commissie, waardoor ze hun zin konden doorduwen. De oppositiepartijen in Gent kaartten deze manier van werken aan in 2016, toen SP.A-schepen Resul Tapmaz het moest komen uitleggen voor de commissie omdat hij in een mail een burger na racistische verwijten had bedreigd met het afnemen van de subsidies waarvan de man lid was.

Het aantal zitjes zijn nu gelijk verdeeld. Elke partij uit de gemeenteraad heeft nu twee zitjes in de commissie. De nieuwe samenstelling van de commissie werd maandag in de gemeenteraad unaniem goedgekeurd door alle partijen. Het document is te raadplegen op de website van de Stad.

Daarmee zijn de grootste beloftes die de Gentse politiek in 2016 maakte na de veelbesproken Optima-zaak en de commissie in de gemeenteraad, waarin burgemeester Daniël Termont zich moest verantwoorden, vervuld.

  • De gedragscode van de Stad Gent werd vorig jaar al vernieuwd en (licht) aangescherpt.
  • Er wordt systematisch gerapporteerd aan de gemeenteraad over dienstreizen van schepenen of de burgemeester en de kosten die daarmee gepaard gaan.
  • Het aantal mandaten dat politici uit de gemeenteraad bezetten in intercommunales en andere organisaties wordt systematisch afgebouwd. Dit proces is al een half jaar bezig, maar loopt gestaag verder.
  • Er is een register aangelegd bij de stadssecretaris. Daarin moeten alle politici uit de gemeenteraad “alle mandaten die zij opnemen in andere organisaties”, ook die in de privé dus, melden.
  • Er is een Gentse stadsbouwmeester aangesteld, die grote bouwprojecten onafhankelijk bekijkt en adviseert aan het stadsbestuur.

LEES OOK: INTEGRAAL. Het eindrapport van de Gentse Optimacommissie

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio