Parlementsleden hebben slechts één vraag voor advocaat Laurent

Deze namiddag werd de hoorzitting voortgezet in de speciale Kamercommissie over de verlaging van Prins Laurents dotatie. De commissieleden mochten daarbij vragen stellen aan Laurent Arnauts, de advocaat van de prins. Daar was echter niet veel animo voor.

Arnauts hield eerder vandaag een drie uur durend betoog. Daarin minimaliseerde hij de betekenis van het bezoek dat prins Laurent bracht, in militair uniform, aan een feest voor de 90ste verjaardag van het Chinese leger.

De advocaat stelde bovendien dat het dossier dat de commissieleden hadden gekregen niet volledig was. Mails van Arnauts aan premier Charles Michel (MR), waarin hij een lichtere sanctie voor Laurent voorstelde, ontbraken. Daarom is de procedure volgens de advocaat ‘onherstelbaar’ geschaad, en zou later een nieuwe hoorzitting moeten volgen.

Tijdens het vragenuurtje kwam er slechts één vraag voor de advocaat van de prins. ‘Waarom communiceren de leden van de koninklijke familie niet elke maand hun agenda aan de ministers, om dit soort discussies te vermijden’, vroeg de MR zich af.

Volgens Arnauts was die vraag naast de kwestie: ‘De enige manier om deze discussies te voorkomen, is de wet te verduidelijken. Er moet een perimeter opgesteld worden waarbinnen de prins zich vrij kan bewegen, zonder elke keer een papierwinkel te moeten invullen.’

Ook Kamerlid Hendrik Vuye probeerde nog een vraag stellen, maar omdat het niet om een plenaire vergadering gaat, werd dit niet toegelaten door Kamervoorzitter Siegfried Bracke, die de hoorzitting daarop opschortte.

Parlementsleden hebben slechts één vraag voor advocaat Laurent
Foto: BART DEWAELE

Arnauts noemde de procedure tegen de prins ongezien. “De prins is een burger als een ander, niet meer niet minder, hij heeft recht op verdediging”, klinkt het. Arnauts “benadrukt” op vraag van de prins dat hij een voorstander is van een modernisering van de monarchie, “met name dat een prins, in tegenstelling tot vroeger, een gewone burger moet zijn. Vandaar wensen wij een alternatief voor te stellen op de sanctie (intrekking van de dotatie nvdr.).” Nog volgens de advocaat is de dotatie van de prins geen gunst en kan “die kan niet onderworpen worden aan een arbitraire interpretatie van de wet”

“We zijn bereid een lichtere sanctie te aanvaarden, ook als is die volstrekt disproportioneel, als symbolische geste, in ruil voor juridische zekerheid, om de lacunes in de wet op te vullen”, aldus Arnauts. Met een “lichtere sanctie” doelt de raadsman op “minder dan 15 procent” of een aanpassing van de dotatiewet.

Kwaad opzet

Arnauts vindt het verwonderlijk dat het drie weken geduurd heeft eer de pers opmerkte dat de prins zonder toestemming naar China is gegaan. Hij merkt op dat premier Michel al drie weken op de hoogte was en pas een “proportionele sanctie” aankondigde nadat Het Nieuwsblad het nieuws naar buiten bracht.

Nog volgens de advocaat is de voorgestelde sanctie pas naar voren geschoven nadat de verzamelde pers daarover gespeculeerd had. Pas nadat de prins een raadsman onder de arm nam, is de voorgestelde 15 procent naar voren gekomen. “Dure grap zo’n advocaat.”

Parlementsleden hebben slechts één vraag voor advocaat Laurent
Foto: BELGA

Illegale uitvoering van de sanctie voor deze gefinaliseerd is

Hoewel nog niets besloten is werd die inhouding werd op 1 januari deels al uitgevoerd. “Zodra de beslissing bekend raakte, heeft de administratie meteen de opdracht gekregen om die 15 procent in te houden”. Dat werd achteraf wel rechtgezet, maar het is “een schending van de wet op dotaties”.

Incompleet dossier

Ook zou het dossier niet compleet zijn. Zo zouden twee e-mails die de advocaat naar het kabinet van Premier Michel stuurde niet in het dossier zitten.

Zo verwees de advocaat naar een mail van eind vorig jaar waarin hijzelf akkoord ging met een sanctie - zij het wel lager dan de 15 procent - en voorstelde om de wet op de dotaties te verduidelijken zodat die naar de toekomst juridische zekerheid zou bieden.

“We wilden een constructieve oplossing zoeken. Dat voorstel is zonder gevolg gebleven”.

Onherstelbaar geschaad

Dat onvolledige dossier en de “juridische creativiteit” van de dotatiewet, hebben de “procedure om Laurent te sanctioneren is onherstelbaar geschaad” . Ook is “de Kamer niet in staat om op eerlijke, neutrale manier te oordelen over de prins. De publieke opinie is namelijk al overtuigd van de schuld van de prins, jullie zijn daar niet ongevoelig voor.” Indien het parlement overgaat tot een sanctie, dan kan dat oordeel volgens Arnauts worden voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Bovendien wordt “het vermoeden van onschuld met de voeten getreden”.

Wat deed de prins eigenlijk op die receptie? En mocht hij daar nu zijn of niet?

Na zijn wroegingen over het dossier en de vooringenomenheid van de regering stelde Arnauts zich de vraag of de prins het recht had om op die receptie te zijn. Kort gesteld: de advocaat vindt van wel.

De prins kreeg een informele uitnodiging voor de receptie via een diplomatiek attaché. De twee zouden bevriend zijn omwille van hun gedeelde interesses voor de Chinese cultuur, met name: de keuken. “Aan die vriendschap, dat contact en die uitnodiging is niets verdacht”, aldus de advocaat.

“Slechts kort voor de receptie werd duidelijk dat deze niet in Brussel, maar wel in China zou plaatsvinden en dat het een viering van het Chinese leger betrof”. De centrale vraag is of dit een ‘politieke ontmoeting’ was. een contact waar de prins - volgens de dotatiewet - toestemming voor moet vragen. Volgens Arnauts was dat niet het geval, het zou moeten “bewezen worden dat Laurent, die overigens geen vertegenwoordiger van ons land is, ons land politiek benadeeld heeft met zijn aanwezigheid”.

Wel geeft hij toe dat de Chinese ambassadeur, een ‘politiek vertegenwoordiger’, op de receptie was, maar dat de prins kon op voorhand niet weten wie er op het feest aanwezig zou zijn. “Er waren ook Belgische sprekers aanwezig, dit was geen evenement enkel en alleen van het Chinese leger. Ons land onderhoudt goede banden met China en Laurent was persoonlijk uitgenodigd. Dit zijn gewoon persoonlijke contacten. Overigens waren er ook parlementariërs op de receptie, die ik niet bij naam ga noemen.”

Overigens ziet Arnauts er weinig graten in dat Laurent daar was in legeruniform. “Alle aanwezigen daar met een militaire graad, droegen hun uniform. Daar is juridisch niets mis mee, dat is naar mijn weten niet strafbaar, indien wel, dan hoor ik het graag.”

Dotatiewet zo lek als een zeef

Er is ook vanalles mis met de wet die de dotaties regelt, vindt de advocaat. Hij ziet bijvoorbeeld een probleem in het verbod op contacten met buitenlandse gezagsdragers. “Wat is een contact? De wet verbindt juridische gevolgen aan een term uit het dagelijkse leven”, legde de advocaat uit. Ook begeeft de prins zich in milieus waar nu eenmaal nogal veel dergelijke personen de dienst uitmaken. Zo wordt hij “permanent een vogel voor de kat”, aldus Arnauts.

Parlementsleden hebben slechts één vraag voor advocaat Laurent
Archiefbeeld. Foto: Photo News

Wat vooraf ging

De prins was vorige zomer zonder toestemming van de regering in legeruniform aanwezig op de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger op de Chinese ambassade. In het verleden kleurde de prins ook al buiten de lijntjes, maar werd hij daarvoor enkel op de vingers getikt. Intussen werden de herziene dotaties voor het koningshuis in een nieuwe wet gegoten, waarin ook een sanctiemechanisme staat.

Het is op basis van die bepaling dat de regering-Michel het parlement heeft voorgesteld een deel van de dotatie in te houden. Het duurde behoorlijk lang vooraleer de Kamer de knoop doorhakte over de manier waarop ze het dossier zou aansnijden. Uiteindelijk werd beslist een ad hoc commissie in het leven te roepen met dertien leden plus Siegfried Bracke als voorzitter. Een aantal partijen volgde de suggestie van advocatenbureau Stibbe om niemand af te vaardigen die zich in het verleden al kritisch over de prins heeft uitgelaten.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees