Eén op de vier werknemers heeft vijand(en) op het werk: “Wraak, jaloezie en wedijver”

Eén op de vier werknemers heeft vijand(en) op het werk: “Wraak, jaloezie en wedijver”

themabeeld Foto: ss

Er blijken in Belgische bedrijven heel wat vijanden op de werkvloer rond te lopen. Dat beeld komt naar voren uit de enquête hierover van hr- en uitzendbedrijf Randstad. Eén op vier werknemers heeft er naar eigen zeggen mee te maken.

Mannen en vrouwen blijken in evenveel gevallen vijanden te hebben. Ook tussen arbeiders, bedienden en kaderleden zijn er geen noemenswaardige verschillen. Leidinggevenden hebben wel meer vijanden dan niet-leidinggevenden (29 pct tegen 22 pct). “Dit lijkt logisch als we de belangrijkste motieven voor het ontwikkelen van vijandige gevoelens in rekening brengen”, aldus de onderzoekers. “Wraak, jaloezie en wedijver. Daar krijgen leidinggevenden meer mee te maken.”

In heel kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers) rapporteren werknemers minder vijanden (18 pct), wat in de lijn der verwachtingen ligt. Maar tussen middelgrote bedrijven (10-100 werknemers) en bedrijven met meer dan 100 werknemers is er geen verschil (26 pct en 24 pct). Oplopende anciënniteit zorgt voor meer vijanden. Bij een anciënniteit van minder dan twee jaar bedraagt het aandeel vijanden 20 pct, bij een anciënniteit van meer dan tien jaar 27 pct.

Daarnaast is er het (verwante) fenomeen van pesten op het werk. Achttien pct van de werknemers geeft aan ooit gepest te zijn op het werk. Vrouwen rapporteren duidelijk meer pestgedrag dan mannen (22 pct tegen 15 pct). Bedienden rapporteren meer pestgedrag (20 pct) dan arbeiders (15 pct) en kaderleden. Dit hangt volgens Randstad samen met het meer vrouwelijk karakter van de bediendenpopulatie. De publieke sector en social profit scoren iets boven het gemiddelde (20 pct en 21 pct) wat eveneens samenhangt met het vrouwelijk karakter van de tewerkstelling in deze sectoren.

Het ‘hebben van vijanden’ en ‘gepest worden’ overlappen elkaar slechts in beperkte mate. Er is uiteraard een groep die gepest wordt en vijanden heeft, maar die bedraagt ‘slechts’ 10 pct van het totaal aantal werknemers. Daarnaast is er een bijna even grote groep (8 pct) die wel gepest wordt maar geen vijanden heeft. Een nog grotere groep heeft wel vijanden maar is (nog) niet gepest (14 pct). De grootste groep werknemers blijft deze die noch vijanden heeft noch gepest wordt (68 pct).

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees