Stomdronken tieners verpesten het vaak voor organisatoren en fuifgangers

Jeugdraad wil comazuipers halt toeroepen “Ze bezorgen ook de organisatoren van fuiven een pak overlast”

© IF

Gratis water op fuiven, controles door de stewards en wie buiten gaat, moet opnieuw betalen. Het zijn enkele van de aanpassingen die de Tiense jeugdraad invoert om het fenomeen binge-drinking oftewel comazuipen zoveel mogelijk aan banden te leggen.

Michiel Munten

In het West-Vlaamse Torhout werd onlangs nog een 13-jarig meisje met 2.81 promille in het bloed afgevoerd. En ook op Tiense fuiven blijkt het comazuipen een gekend probleem te zijn. “We zien vaker dat jongeren al behoorlijk dronken toekomen op een fuif”, vertelt voorzitster van de Jeugdraad, Nicky Martens. “Het is soms zo erg dat we hun ouders of, in het slechtste geval, de hulpdiensten moeten bellen. De jongeren doen dat zodat ze minder geld moeten uitgeven op de fuif zelf, maar ze veroorzaken ook overlast voor de organisatoren zelf. Zo maken sommige jongeren nog snel een fles sterke drank soldaat voor ze binnenkomen.”

Unaniem goedgekeurd

Hoewel niet iedereen al vanaf het begin een even grote fan was van de verstrenging van de fuifregels, zien de fuiforganisatoren het nut ervan in. “We zijn op vraag van de jeugdverenigingen zelf beginnen nadenken over de problematiek”, aldus Nicky Martens. “Zij zijn tenslotte verantwoordelijk voor wat er op hun fuif gebeurt. Daarnaast zal de aanpassing van het reglement het welzijn van de fuifgangers, zowel die veel gedronken hebben als zij die dat niet doen, ten goede komen. De jeugdraad keurde de aanpassingen op het reglement unaniem goed. In praktijk wordt het in=in, out=outprincipe al toegepast op de meeste Tiense fuiven, nu zal dat in het fuifreglement verplicht gemaakt worden. Wie buitengaat moet dus opnieuw betalen. Ook het aanbieden van gratis water of de rol van een actief controlerende steward, wat nu ook al gedaan wordt door de verenigingen zelf, zullen in het reglement opgenomen worden.”

“We zullen eveneens inzetten op een preventiecampagne, zodat het zover niet hoeft te komen”, gaat Nicky Martens voort. “Daarnaast zullen we ook in gesprek gaan met de stad en de politie om te kijken op welke manier zij kunnen ingrijpen. Daar zijn we op dit moment nog volop mee bezig en hopelijk krijgt het snel vorm.”

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie