Na meer dan tien jaar wachten krijgt kerk dan toch restauratie

Na meer dan tien jaar wachten krijgt kerk dan toch restauratie

Burgemeester Dirk Walraet is tevreden dat de subsidies na meer dan tien jaar wachten zijn goedgekeurd. Foto: eva

Spiere-Helkijn -

Het gemeentebestuur van Spiere-Helkijn wachtte er maar liefst tien jaar op en gisteren kwam dan het goede nieuws. Er kan gestart worden met de restauratie van de kerk van Spiere, nu de Vlaamse overheid een premie van zo’n 673.000 euro toekent.

Meer dan tien jaar geleden, in 2007, diende het gemeentebestuur een dossier in bij de Vlaamse overheid om subsidies te krijgen voor de restauratie van de kerk van Spiere. “De kerk van Spiere is één van onze oudste en tevens één van de opvallendste gebouwen van onze gemeente. We vinden het dan ook zeer belangrijk dat zo’n gebouw niet verdwijnt en dat de noodzakelijke restauraties kunnen worden uitgevoerd”, zegt burgemeester Dirk Walraet (LB).

Beschermd monument

Om de subsidies te kunnen krijgen, was het noodzakelijk dat de kerk werd erkend als beschermd monument. Dat gebeurde in 2011. Maar daarna bleef het nog jaren wachten op de goedkeuring van een restauratiepremie door de Vlaamse overheid.

De kerk dateert van eind negentiende eeuw en vertoont heel wat mankementen. Zo is de dakbedekking sterk verouderd en zitten er barsten in de gevels van het gebouw. De totale restauratiewerken aan de kerk van Spiere worden geraamd op 767.868 euro. De premie die de Vlaamse overheid toekent, is goed voor tachtig procent van het totale bedrag, namelijk 673.524,00 euro. Het overige bedrag wordt voor de helft betaald door de gemeente en de andere tien procent door de kerkfabriek. “De restauratie is belangrijk omdat de kerk niet zou verdwijnen. De werken zijn noodzakelijk voor het voortbestaan”, zegt Achiel Roets, de deken van Avelgem.

Nu de Vlaamse overheid de restauratiepremie toekende, kan worden gestart met de restauratie van het gebouw. “De kapconstructie zal worden hersteld, de leien bedaking wordt vernieuwd, de Doornikse steen en de voegen van de gevels worden hersteld. Ook de glas-in-loodramen en metaalwerken worden gerestaureerd”, aldus minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

Geen opknapbeurt voor kerkhof

De restauratie heeft enkel betrekking op het kerkgebouw. Maar ook de omgeving is aan herstel toe. “Met onze gemeente blijven we ijveren om de nodige budgetten te vinden om ook de omgeving te kunnen opknappen. Het kerkhof rond de kerk ligt er slecht bij en ook de trappen en de kerkmuur zijn niet meer in goede staat. We hopen dat ook die restauratie ook snel kan volgen”, besluit de burgemeester.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio