Kunnen liefhebbers van golf hier binnenkort een balletje slaan?

Grote terreinen, zoals hier in Tielt-Winge, zijn er genoeg. Foto: fg

Halle / Asse / Zemst / Leuven / Tienen -

Mogelijk komen er in de toekomst vijf nieuwe golfterreinen bij. Asse, Halle, Leuven, Tienen en Zemst werden gekozen als gemeenten waar er plek is om een kleiner golfterrein tot negen holes aan te leggen.

De provincie Vlaams-Brabant heeft een afwegingskader goedgekeurd voor toekomstige golfterreinen. Daarmee zal ze snel kunnen inspelen op de vraag naar nieuwe golfterreinen en de steeds toenemende populariteit van de golfsport. Marc Verneirt, secretaris-generaal van Golf Vlaanderen, reageert tevreden op de beslissing die het mogelijk maakt om in Asse, Halle, Leuven, Tienen en Zemst een nieuwe golfbaan te ontwikkelen.

“Voor het afwegingskader heeft de provincie onderzocht in welke regio's het mogelijk is om kleine golfinfrastructuur tot negen holes te ontwikkelen”, zegt Verneirt. “In een versnipperde provincie als Vlaams-Brabant is het niet simpel om een voldoende groot gebied vrij te maken. Nu kan op een tiental locaties in de provincie worden gegolfd. Er zijn voldoende achttien holesbanen, maar te weinig oefenholes. Je kan het vergelijken met zwemmen: er zijn voldoende olympische zwembaden, maar te weinig plonsbadjes waar je eerst moet leren zwemmen.”

Twintig hectare

Volgens Verneirt zullen door het afwegingskader investeerders sneller golfinfrastructuur kunnen ontwikkelen. “Er zijn voorbeelden waar het tot dertien jaar duurt om een achttien holesbaan op te richten. De provincie heeft nu onderzocht in welke regio's er ruimte is voor kleine golfinfrastructuur waar men kan leren golfen. Voor een negen holesbaan is er makkelijk twintig hectare nodig.”

Golf Vlaanderen hoopt privé-investeerders te overtuigen om via een publiek-private samenwerking tot nieuwe golfinfrastructuur te komen. “Het eerste denkwerk is nu achter de rug. Een goede samenwerking tussen overheid en investeerders is interessant. Zo kan het domein bijvoorbeeld ook worden opengesteld voor lessen waarbij scholen uit de regio kunnen kennismaken met de sport.”

Al is het nog lang niet zeker dat op elk van de vijf gekozen locaties een nieuw golfterrein zal verschijnen. “De provincie heeft elk gebied onderzocht en met de betrokken steden en gemeentes gepraat”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels (Open VLD). “We hebben gekeken waar de huidige terreinen liggen en waar er behoefte is aan nieuwe infrastructuur. Elke regio heeft ook eigen voorwaarden in verband met natuurontwikkeling, landbouwimpact en verkeersafwikkeling.”

Marc Verneirt van Golf Vlaanderen hoopt alvast om over enkele jaren nieuwe golfbanen in de provincie te kunnen openen. “Er zijn in Vlaams-Brabant 5.806 golfers ingeschreven en wekelijks komen er nieuwe bij via initiatieven als start-to-golf. Maar hiervoor zijn er te weinig kleine banen. Zo is het bijvoorbeeld interessant om een driving range, waar lange slagen geoefend kunnen worden, op te richten dicht bij een stad als Leuven.”

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio