OCMW-raad in Zulte

OCMW-raad in Zulte

Foto: Eddy Lefevre

Zulte - De OCMW-raad van Zulte komt samen op dinsdagavond 17 april 2018 in het Sociaal Huis aan de Staatsbaan 148. De vergadering start om 19.30 u in de Raadzaal. Hieronder volgt de agenda.

Openbare zitting

Algemeen beleid

  1. Goedkeuren van de notulen van de OCMW-Raad van 20 maart 2018.

Financiën

2. Driemaandelijkse financiële rapportage 1ste kwartaal 2018

Besloten zitting

Algemeen beleid

3. Verslag besloten zitting van de vorige vergadering van 20 maart 2018 ligt ter inzage vanaf 19 u voor de raadsleden.

Sociale dossiers: individuele steunverlening

Beheer- en bestuurszaken

4. Toewijzing van bejaardenwoningen

5. Goedkeuring en betaalbaarstelling van de verwarmingstoelagen.

Beraad

Voorstel tot aankoop percelen 1ste afdeling sie C 492A en 493 (“achtergrond Beukenlaan – Olmenlaan”) door gemeente Zulte in kader van de planologische compensatie van woonuitbreidingsgebied (WUG) naar herbevestigd agrarische gebied (HAG).

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio