“Minderjarigen kunnen therapie volgen zonder toestemming ouders”

“Minderjarigen kunnen therapie volgen zonder toestemming ouders”

Foto: BELGA

Op de Europese dag voor de rechten van de patiënt vraagt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen woensdag aan therapeuten om de wetgeving over toestemming van therapie voor minderjarigen niet strikt te interpreteren. “Laat de ontbrekende toestemming van één ouder geen eindpunt zijn. Bekwame minderjarigen kunnen zelf toestemmen”, aldus Vanobbergen.

Nog te veel therapeuten en organisaties in de geestelijke gezondheidszorg vragen uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van beide ouders, vooraleer ze voor een kind therapie of psychologische ondersteuning opstarten. Maar zo wordt niet elk kind de toegang tot therapie verzekerd.

“Ik denk aan het verhaal van Robbe van vijftien, die op een bepaald moment ons aangeeft: ‘Kijk, ik volg therapie bij een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Maar mijn ouders liggen in een zwaar conflict met elkaar. En nu heeft mijn vader gezegd dat hij niet langer wil dat ik die therapie blijf volgen’”, legt de kinderrechtencommissaris uit in een filmpje.

Vanaf 12 jaar bekwaam

Therapeuten zitten in dergelijke situaties vaak met de handen in het haar, en een brochure die Vanobbergen lanceert reikt hen handvaten aan om om te gaan met toestemming van ouders en het recht op gezondheidszorg van kinderen.

Zo wordt uitgelegd dat kinderen in België hun patiëntenrechten zelfstandig uitoefenen als ze in staat zijn om zelf hun belangen in een situatie te beoordelen. Ook in de integrale jeugdhulp volstaat de instemming van de bekwame minderjarige als de hulp zich alleen tot hem of haar richt. Vanaf 12 jaar geldt in de jeugdhulp een vermoeden van bekwaamheid.

Als kinderen niet zelf kunnen beslissen om therapie te volgen, beslissen de personen die ouderlijk gezag over hen hebben. Maar de instemming hoeft niet expliciet te zijn. Als er geen tekenen zijn van verzet van een ouder, kan de therapeut uitgaan van het vermoeden van instemming.

Op tijd hulp krijgen

Vanobbergen hoopt dat de brochure er mee kan voor zorgen dat jongeren op tijd hulp krijgen. “We moeten absoluut voorkomen dat situaties blijven achteruitgaan tot een crisis, zoals een poging tot zelfdoding, die ze uiteindelijk toch bij de hulpverlening brengt. Soms zelfs gedwongen”, besluit hij.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

Corrigeer

MEER NIEUWS