Bewoners van geteisterde vallei krijgen stem in project

‘Contract’ moet komaf maken met overstromingen Kerkebeek

‘Contract’ moet komaf maken met overstromingen Kerkebeek

De betrokken overheden en organisaties ondertekenden het riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek. Foto: mvn

Zedelgem -

In lokaal dienstencentrum De Braambeier in Zedelgem ondertekenden dertien overheden en organisaties het zogenaamde ‘riviercontract’ voor de vallei van de Kerkebeek. Het document omvat vijftig maatregelen die het gebied klaarstomen voor de toekomst.

Inwoners van Zedelgem en Sint-Michiels kregen de laatste jaren meermaals af te rekenen met overstromingen en bijhorende waterschade. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) startte daarom eind 2016 een participatieproject rond de overstromingsrisico’s van de Kerkebeek en haar zijrivieren, in opdracht van Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V).

Onmogelijk om risico tot nul te herleiden

Tijdens een infomarkt werd het contract dinsdag voorgesteld aan buurtbewoners. “Dit document is het voorlopige eindpunt van een uniek participatieproject waarin burgers, verenigingen en overheden een jaar lang samen oplossingen hebben gezocht om wateroverlast in Zedelgem en Sint-Michiels te verminderen”, zegt projectleider Sven Verbeke van de Vlaamse Milieumaatschappij.

“De VMM en andere waterbeheerders namen al maatregelen om het overstromingsrisico te verminderen, maar het is onmogelijk om het risico tot nul te herleiden”, gaat Verbeke verder. “Door de klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast de komende jaren nog toe. Ook bijkomende bebouwing en verharding leggen extra druk op het watersysteem.”

Het doel van het Kerkebeekproject is duidelijk. “We willen de bewustwording van overstromingsrisico’s bij inwoners verhogen en samen oplossingen zoeken om die risico’s duurzaam te verminderen”, besluit Sven Verbeke. “Het riviercontract legt de engagementen van alle betrokken partijen vast en geldt voor een periode van vijf jaar.”

Het volledige riviercontract van de Kerkebeek kunt u bekijken via kerkebeek.riviercontract.be.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio