Groen en buurtbewoners willen zebrapad in dorpskern behouden

Steven Bettens en buurtbewoners willen dat het zebrapad blijft. Foto: pma

Oudenaarde -

De doorsteek van de N8 in Melden staat op de lijst om heraangelegd te worden. Groen Oudenaarde kon de plannen bemachtigen en stelt tot zijn verbazing vast dat het zebrapad verdwijnt. “Onbegrijpelijk”, zegt Steven Bettens.

“De Vlaamse overheid plant de heraanleg van de Berchemweg in de dorpskern van Melden”, zegt Steven Bettens, voorzitter van Groen Oudenaarde. “Het is de bedoeling het oversteken van de gewestweg veiliger te maken. We juichen dergelijke ingreep toe, alleen zijn we niet overtuigd van de voorgestelde oplossing en betreuren we het gebrek aan inspraak in dit dossier.”

“Ik ga op de gemeenteraad maandag een vraag stellen over die nieuwe doortocht van Melden”, vervolgt Bettens. “We hebben het verslag gekregen van de vergadering van 9 januari waar de Vlaamse overheid en de stad Oudenaarde op aanwezig waren. Op zich werd er een goede beslissing genomen, alleen heel jammer dat niet werd gekozen voor een verlaging van de snelheid. Behalve een asverschuiving lag immers ook een snelheidsbeperking tot 50 km per uur op tafel.”

“Zwaar vervoer mag geen hinder ondervinden”

“Erger nog”, vervolgt Bettens, “er werd beslist het zebrapad te verwijderen. Dat is iets wat we met Groen niet kunnen aanvaarden. De oversteekplaats bevindt zich in de omgeving van een school en de lokalen van een jeugdbeweging. Voor dergelijke plaatsen moet bij het nemen van een beslissing de verkeersveiligheid altijd het uitgangspunt zijn. In het verslag van de vergadering waarop de beslissing viel lezen we echter Het zwaar vervoer mag geen hinder ondervinden van de aanpassingen en ook De voetganger dient zijn verantwoordelijkheid te nemen indien hij de N8 wil kruisen. Op de komende gemeenteraad gaan we de schepen dan ook interpelleren over dit dossier en voorstellen om de oefening opnieuw te doen.”

Graag inspraak

“We zijn niet tevreden met het huidige plan. De Vlaamse overheid en de stad beslissen eenzijdig het zebrapad te verwijderen, de buurtbewoners verliezen door de asverschuiving onder meer parkeerplaatsen voor hun deur. Dat er geen voorafgaand overleg is gebeurd, is jammer.”

“Met andere woorden: we zijn blij met de intentie om een betere oversteekplaats in Melden te bouwen, maar doe het dan meteen goed en in samenspraak met de belanghebbenden zoals buren, scholen en jeugdbewegingen.”

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio