Regering wil capaciteit windmolens op zee verdubbelen

Regering wil capaciteit windmolens op zee verdubbelen

Foto: IMAGEGLOBE

Brussel -

De federale regering wil tegen 2025 de capaciteit van de windmolens op de Noordzee verdubbelen. Er komt een tweede zone voor de Belgische kust waar na 2020 een aantal nieuwe windmolenparken zullen oprijzen, zo heeft staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) aangekondigd in het VRT-radioprogramma De Ochtend. Met een “slimme” openbare aanbesteding hoopt De Backer de parken te laten bouwen zonder subsidies.

De Backer is klaar met een nieuw Marien Ruimtelijk Plan dat vrijdag wordt goedgekeurd op de ministerraad. Een van de speerpunten is de creatie van bijkomende groene stroomcapaciteit. “We gaan voor een verdubbeling van de capaciteit, en op die manier gaan we waarschijnlijk één kerncentrale, die tegen 2025 allemaal gesloten moeten zijn, kunnen vervangen”, legt de staatssecretaris uit.

Nu reeds zijn er ongeveer 230 windmolens voor de kust van Zeebrugge en daar moeten er de komende twee jaar nog eens zo’n 200 bijkomen. Na 2020 zou dan gestart worden met de aanleg van nieuwe parken in een zone tegen de Franse grens. Die zullen wat verder van de kust liggen en daardoor minder belastend zijn voor het zicht van de mensen vanop de kust, aldus De Backer. Concreet komt er een extra zone van 221 vierkante kilometer voor nieuwe windmolens. De zone komt diep op zee, op zo’n 35 tot 40 kilometer afstand van de kust.

Regering wil capaciteit windmolens op zee verdubbelen
Philippe De Backer Foto: Dirk Kerstens

Samen moeten alle windmolenparken op zee tegen 2025 ongeveer de helft van de energieconsumptie van de Belgische gezinnen kunnen dekken. In een mededeling preciseert de staatssecretaris dat de windmolens in de Noordzee tegen 2030 liefst 4 gigawatt groene stroom moeten opwekken. De Backer wijst erop dat de prijs van windmolens op zee aanzienlijk is gedaald. Met een “slimme” openbare aanbesteding hoopt de staatssecretaris de windmolenparken te laten bouwen tegen de scherpste prijs, zonder enige subsidies.

Naast windmolenparken creëert De Backer ook ruimte voor commerciële en industriële zones. Zo kan er een project komen voor bijvoorbeeld golfslagenergie. Ook is er interesse om zeewier te kweken in zee en andere vormen van aquacultuur, zoals mosselen of oesters. Tegelijkertijd verzekert De Backer dat de natuurinstandhoudingsdoelstellingen worden gehaald. Zo wordt ook de Vlakte van de Raad opnieuw opgenomen als natuurgebied.

Het Marien Plan voorziet ook ruimte voor een eiland voor de kust van Knokke. Dat moet onze kust op lange termijn beschermen tegen de stijgende zeespiegel en de duizendjarige storm, voor zover een kosten-batenanalyse en een milieueffectenrapport de nood aan zo’n eiland uitwijzen.

Corrigeer

MEER NIEUWS