7 uitspraken om te onthouden uit het laatste politieke debat in Gent

7 uitspraken om te onthouden uit het laatste politieke debat in Gent

Foto: fvv

Gent - "Je hebt af en toe een zweepje nodig." "Stop met die nationalistische prietpraat." "Gent islamiseert en men tolereert dat." Een debat tussen de zeven grootste politieke partijen in Gent zorgde donderdagavond voor enkele opvallende uitspraken. Zeven uitspraken om te onthouden.

De lijsttrekkers van zeven Gentse partijen zijn donderdagavond twee uur lang in debat gegaan in Vooruit. Het debat was een organisatie van de vakgroep Politieke Wetenschappen van de UGent en werd geleid door politicologen Carl Devos en Nicolas Bouteca.

Op 14 oktober moeten de Gentenaars naar de stembus om een opvolger voor Daniël Termont te verkiezen. Het was een pittig debat, waarbij per thema slechts drie partijen aan het woord mochten komen.

Elke lijsttrekker had ook een joker waarmee hij of zijn één keer kon tussenkomen in een thema waar hij of zij niet bij was. Een interessante vorm van debatteren, die voor een vlot, maar divers debat zorgde.

Dit zijn de zeven uitspraken die wij onthouden:

1 "Om mensen echt te verleiden heb je af en toe een zweepje nodig."
Elke Decruynaere (Groen)

Groen-lijsttrekker Elke Decruynaere debatteert met N-VA over het circulatieplan. "Wij willen de mensen verleiden, in plaats van te verplichten. Door hen te belonen als ze bijvoorbeeld tijdens de spits de auto niet gebruiken."

Decruynaere schampert: "Je moet meer doen dan verleiden. Je moet verleiden en durven ontraden, duwen en trekken. Om echt te verleiden heb je af en toe een zweepje nodig. Gent voerde tot de vorige legislatuur een en-en-beleid. Er moest gekozen worden. Dat hebben we gedaan, met drie partijen."

"Als parkeren in de binnenstad zo goedkoop is dat het niet interessant is om van de park-and-rides te komen, dan heeft dat geen enkele zin. Mocht Gent bestuurd worden door dezelfde partijen als de Vlaamse regering, dan was de stad één grote parking geworden. Kijk hoe de stad nu herademt. Het is gewoon feest in Gent."

2 "De kans dat wij met de Pvda gaan besturen in Gent? 0,000 procent."
Rudy Coddens (sp.a)

Sp.a-kopman Rudy Coddens, die Daniël Termont wil opvolgen als burgemeester van Gent, verdedigt de stelling dat hij de extreemlinkse Pvda niet principieel wil uitsluiten om een bestuur mee te vormen. Dat zowel Coddens, als Decruynaere dat verklaren zorgde op een vorig debat voor heisa.

Coddens: "Ze zetten thema's op de agenda die de mensen bezig houden. Zo is er inderdaad een wooncrisis in Gent. Maar de oplossingen die zij voorop stellen zijn extreem. Wat is de kans dat wij gaan besturen met de Pvda? 0,0000 procent. Maar zij wel brengen thema's naar boven waar we gepaste oplossingen voor moeten zoeken. Het kartel is daar de beste garantie voor. "

Mathias De Clercq (Open Vld), die momenteel met sp.a en Groen in het Gentse stadsbestuur zit,  pikte erop in. "Ja, maar wat is het nu. Is het uitgesloten of niet: rood-groen met de communisten? Ik blijf het zeer onduidelijk vinden. Wat is het nu, kartel? Ik weet het nog altijd niet."

3 "Die leeuwenvlagskes uitdelen overal, stop daarmee. Die nationalistische prietpraat van N-VA, dat zal niet gebeuren in Gent."
Mathias De Clercq (Open Vld)

De Clercq had geen makkelijke avond donderdag. Hij kwam wel als populairste burgemeesterskandidaat uit een bevraging bij 400 studenten van de vakgroep politieke wetenschappen van de UGent, maar Groen en Elke Decruynaere bleken populairder als favoriete partij van de studenten.

De Clercq weigerde zich uit te spreken over zijn voorkeur voor een links of rechts bestuur, mocht hij burgemeester kunnen worden. "Als je wil vermijden dat Gent afdwaalt naar links of rechts, dan zijn de Gentse sociaal-liberalen de beste keuze."

Hij haalde wel stevig uit naar de Gentse N-VA. "Die nationalistische prietpraat van N-VA, dat is mijn ding niet. Dat zal niet gebeuren in Gent. Met die leeuwenvlagskes uitdelen overal, stop daarmee. Dat zal in Gent niet komen. Als het goed is, zeg dat dan. Stop met al dat fake news."

4 "Het ideale voor ons is de Zweedse coalitie. Met Vlaams Belang besturen is utigesloten."
Anneleen Van Bossuyt (N-VA)

Anneleen Van Bossuyt, die sinds enkele maanden de Gentse N-VA aanvoert, kreeg een kort antwoord op de uithaal van Mathias De Clercq: "Prietpraat? Nationalistisch gedoe? Als het gaat over een veilig Gent en  gedeelde waarden en normen, dan wil ik daar gerust symbool voor staan."

De N-VA-ijsttrekker sprak zich wel uit over een voorkeurscoalitie. "Het ideale voor ons is de Zweedse coaliitie." Dat is een bestuur met N-VA, Open Vld en CD&V, zoals momenteel zowel in Vlaanderen als in de federale regering aan de macht is. "Met Vlaams Belang besturen is voor ons uitgesloten."

Van Bossuyt had ook geen makkelijke avond. De Zweedse coalitie die zij zegt na te streven kwam als minst populaire uit een bevraging bij zo'n 400 studenten politieke wetenschappen. Met een persoonlijke score van rond de 15 procent als burgemeesterskandidaat bracht Van Bossuyt het er wel beter vanaf.

Van Bossuyt hamerde het hele debat op het inzetten op inburgering en de Nederlandse taal in Gent. "Iedereen ziet dat de samenleving alsmaar diverser wordt. Een gedeelde taal is belangrijk, net zoals gedeelde waarden en normen. Wij willen bijvoorbeeld dat mensen deelnemen aan ons bestaande verenigingsleven, niet omwillen van een bepaalde origine."

Sp.a-lijsttrekker Rudy Coddens noemde de N-VA-kopvrouw "een frise wind, in tegenstelling tot andere mensen in de partij, die ondertussen een plaats hebben als nummer 27 op uw lijst". Een verwijzing naar Siegfried Bracke.

5 "Ik hou ook van andere culturen, maar ik wil die beleven in hun eigen land en in hun eigen cultuur."
Johan Deckmyn (Vlaams Belang)

Vlaams Belang-lijsttrekker Johan Deckmyn kreeg het meest vijandige reacties te slikken donderdagavond. Verschillende partijen namen de nieuwe campagne van Vlaams Belang, met foto's van verwonde oudere mensen en het woord 'crimigranten' op de korrel.

Deckmyn haalde onder meer de heisa rond de Brusselse partij Islam aan. "In Gent bestaat er ook gescheiden zwemmen. Men omzeilt dat door te zeggen dat het private vzw's zijn die de zwembaden afhuren. Gent islamiseert en men tolereert dat. Dat staat in schril contrast met de publieke opinie."

In een passage over diversiteit verklaarde Deckmyn: "Ik hou ook van andere culturen, maar ik wil die beleven in hun eigen land en in hun eigen cultuur. Dat de stad verandert is geen probleem. Maar de mensen die naar hier komen hebben zich blijkbaar niet moeten aanpassen. Er zijn fouten gemaakt die nu nog gemaakt worden."

"Vindt u het normaal dat mensen van de derde generatie naar het OCMW gaan en daar spreken met een tolk die wordt betaald door de overheid? Wij tolken nog altijd gratis voor mensen die hier al dertig jaar wonen. Ik vind dat niet normaal."

6 "Aan de kar trekken? Het is N-VA die het openbaar vervoer kapot bespaart!"
Tom De Meester (Pvda)

Tom De Meester, die met zijn partij Pvda niet in de gemeenteraad in Gent zit, maar hoopt goed te scoren dit jaar, kreeg de handen van het voornamelijk jonge publiek in Vooruit op elkaar.

Hij stelde onder meer voor alle openbaar vervoer gratis te maken in Gent. "Het zou ongeveer tien miljoen euro kosten per jaar. Een verdedigbare investering. Het Gentse openbaar vervoer is het slechtste van heel Vlaanderen." Applaus uit de zaal.

De Meester haalde uit naar N-VA, nadat Anneleen Van Bossuyt beloofde "mee aan de kar te trekken voor meer investeringen in het openbaar vervoer in Gent". "Het Gentse openbaar vervoer scoort goed in de stadsmonitor: 83 procent is tevreden. Kan het beter? Zeker, we zullen mee aan de kar krijgen om meer investeringen te krijgen. Er is geïnvesteerd, kijk naar de Albatrostrams."

 

De Meester reageerde fel: "Aan de kar trekken? Het is de N-VA die het openbaar vervoer kapot bespaart!" Applaus uit de zaal.

Klassiekere politieke thema's zoals inspraak, cocreatie en de bestuursstijl in Gent passeerden zonder veel reacties uit het publiek. Moderator Carl Devos leek te schrikken toen De Meester voorstelde "een verbod in te voeren voor betaalde mandaten voor politici". Voor iedereen, vroeg Devos verbaasd? "Voor schepenen en burgemeesters. Die krijgen al een royaal loon en moeten niet nog eens gaan bijverdienen." Geen applaus.

7. "De enige centrumpartij is de CD&V. Leve het centrum!"
Mieke Van Hecke (CD&V)

Mieke Van Hecke, de lijsttrekker van CD&V, speelde geen hoofdrol in het debat, maar lijkt elk debat dichter en dichter bij het kartel spa-Groen te komen staan. Van Hecke noemde Rudy Coddens (sp.a) iemand met "een heel groot hart voor de kwetsbare mensen in Gent".

De "kingmaker" noemde Carl Devos de CD&V. De partij zou de nodige stemmen kunnen leveren zowel voor een coalitie op rechts als een met het linkse kartel sp.a-Groen.

Van Hecke ging er niet op in. "Er is duidelijk in Gent een links georiënteerd kartel, waar de liberalen een coalitie mee gemaakt is. Als Mathias De Clercq zegt dat hij in het centrum wil staan, dan denk ik dat zijn partij daar niet achter staat. De enige centrumpartij is de CD&V."

"In Gent zijn we heel klein, maar ik wil mensen overtuigen dat ons programma er een is dat mensen kan aanspreken. Als we iets groter zijn, hoop ik mee te mogen spreken over een coalitie. Leve het centrum."

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio