Fit & Gezond

Waarom hebben we nog altijd geen middel tegen een verkoudheid?

Waarom hebben we nog altijd geen middel tegen een verkoudheid?

(themabeeld) Foto: shutterstock

Een verkoudheid. U wordt er gemiddeld twee tot vier keer per jaar mee geconfronteerd en het kost de maatschappij handenvol geld omdat u erdoor thuis blijft van uw werk (of niet optimaal presteert als u wel gaat). En terwijl we voor allerhande ziektes al tal van medicijnen hebben, bestaat er nog geen pasklaar middeltje tegen iets zo banaals als een verkoudheid. Hoe komt dat? Professor Niel Hens (UHasselt), expert in infectieziekten, legt uit.

“Er bestaat niet zoiets als verkoudheid. Een verkoudheid kan immers worden veroorzaakt door verschillende virussen. Zelfs het rhinovirus - wat het meest voorkomende virus is resulterend in een verkoudheid - heeft meer dan honderd verschillende stammen. Verkoudheden elimineren kan enkel als we alle onderliggende virussen kunnen elimineren. Dat er geen algemeen vaccin bestaat tegen een verkoudheid, heeft vooral te maken met het aantal virussen (en stammen) waartegen het vaccin bescherming zou moeten bieden, maar ook met de beperkte ernst van een verkoudheid. Al kan het wel ernstig zijn voor kinderen, ouderen en personen met een respiratoire aandoening zoals astma.”

Is het dan niet zinvol om te zoeken naar medicijnen of vaccins?

“Jawel, economisch gezien is het zo dat verkoudheden voor een verlies zorgen: heel wat mensen blijven thuis of presteren suboptimaal wanneer ze te maken hebben met een verkoudheid. Dat kost de maatschappij geld. Er wordt bijgevolg vooral sterk ingezet op het gebruik van medicijnen om de symptomen van verkoudheden te verminderen.”

Werken die medicijnen?

“Dat is zeer twijfelachtig. Meestal ontbreekt het aan goed uitgevoerde studies om de impact van de medicijnen op het verloop van een verkoudheid vast te kunnen stellen: een verkoudheid is immers een kortdurende en relatief milde ziekte. Indien ze al opgemerkt wordt, zou het toedienen van een bepaald medicijn zeer snel moeten gaan om het enigszins mogelijk te maken om deze persoon op te volgen voor de volgende dagen. Daarbij moeten we ook bekijken welk virus de verkoudheid veroorzaakte en personen vinden die het medicijn niet nemen (en ook geen alternatief zouden gebruiken) om een eerlijke vergelijking te maken. Dat maakt het zeer moeilijk om zulke studies uit te voeren. Het bewijs dat de medicijnen zouden werken, is daardoor flinterdun.”

Wordt er dan geen onderzoek gevoerd naar middelen om verkoudheden tegen te gaan?

“Jawel, men is op zoek naar algemene antivirale middelen, middelen die verschillende virussen onderdrukken, maar dat onderzoek bevindt zich nog in de beginfase. Verder wordt er wel gezocht naar specifieke vaccins tegen bijvoorbeeld rhinovirussen maar dat ook staat nog niet ver genoeg.”

 

Corrigeer