Gemeenteraad wacht advies commissie afvalbeleid af

Ook N-VA ziet heil in peukentegels

Ook N-VA ziet heil in peukentegels

Ook dit is het risico van een peukentegel: net als bij een gewone vuilnisemmer kan de troep ook naast de bak belanden Foto: if

Destelbergen / Lochristi - Een verkiezingsthema lijken ze net niet te worden, maar de politieke fracties in Destelbergen-Heusden hebben er wel iets mee: de peukentegels, als gedeeltelijke oplossing voor zwerfvuil, in dit geval de vieze sigarettenpeuken die overal worden rondgestrooid door rokers. Nadat CD&V het initiatief nam om een peukentegel te verloten aan en te installeren bij een lokale club die geïnteresseerd is, kwam nu ook de N-VA-oppositie met een voorstel aandraven op de gemeenteraad. De Vlaams-nationalisten stelden voor dat de gemeente een aantal peukentegels zou aankopen en installeren in de buurt van de bushaltes, om nadien ook de geïnteresseerde horeca aan te schrijven om ze aan een interessante prijs aan te bieden. De gemeente houdt de boot evenwel af tot de volgende commissie afvalbeleid.

Het voorstel van N-VA bij monde van Emmanuel Anciaux - ter verduidelijking: een niet- roker - kreeg niet direct bijval bij schepen van Leefmilieu Elsie Sierens (Open VLD). Die vond het jammer dat de commissie afvalbeleid net achter de rug was en zich niet had kunnen uitspreken over het voorstel. Op de raad van bestuur van IVAGO stelde ze afgelopen week evenwel vast dat de afvalintercommunale niet warm liep voor het voorstel en en zelf met een alternatief op de proppen komt: een nieuwe vuilnisbak, de Big Belly, waarin op manhoogte aan de binnenkant een zogenaamd 'asdoofplaatje' hangt. Waarna de uitgedoofde peuk dus gewoon in de vuilnisbak kan. 

"Een peukentegel (een ingebouwde tegel met een rooster en uitneembare bak) blijft hoe dan ook een aanzet om iets op de grond gooien", aldus de bevoegde schepen. "Bovendien kan zo'n peukenverzameling ook een prikkelende werking hebben om net te gaan roken. IVAGO en bij uitbreiding OVAM zijn niet echt voorstanders.", aldus Sierens. N-VA raadslid Anciaux probeerde het nog met een beetje natuurkunde en stelde dat vallen of weggooien altijd naar beneden is, en dat hij het los van de lobby van de tabaksindustrie vooral een manier vond om rokers een beetje op te voeden op een makkelijke manier. Burgemeester Marc De Pauw (Open VLD) maakte een einde aan de peukentegeldiscussie en stelde voor om de aangelegenheid een eindje vooruit te schuiven en te wachten op het advies van de volgende commissie afvalbeleid. "En dat advies zullen we dan wellicht ook volgen", besloot hij.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio