Ze vielen voor ons land, nu gooien we hun graf weg: al derde van burgergraven WOI-gesneuvelden verdwenen

Ze vielen voor ons land, nu gooien we hun graf weg: al derde van burgergraven WOI-gesneuvelden verdwenen

Foto: put

In de laatste 100 jaar zijn één op de drie burgergraven verdwenen van Belgische militairen die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het War Heritage Institute laat nu elk van de 6.000 overgebleven graven voorzien van een herinneringsplaatje. Om een duidelijk signaal te geven aan gemeenten en gewesten om de graven definitief naar waarde te schatten en er zeker geen meer weg te halen. “Dat kan toch niet in een land dat zo hard inzet op de herdenking.”

Tussen 1914 en 1918 stierven in totaal 41.000 Belgische militairen. Zesduizend gesneuvelden bleven vermist, 26.000 anderen kregen een laatste rustplaats op een beschermde Belgische militaire begraafplaats. De familieleden van 9.000 gesneuvelden verkozen echter dat het lichaam van hun geliefde toch naar het geboortedorp werd gerepatrieerd. Daar werden ze begraven in een ereperk of zelfs in een gewoon burgergraf. Maar honderd jaar is een lange tijd en naar veel graven kijkt intussen niemand meer om. De familie verlengt de concessie niet meer, waardoor de gemeente uiteindelijk kan beslissen een graf te behouden of niet. En daar knelt het schoentje.

“Sommige gemeenten zien het historische belang in van het burgergraf van een gesneuvelde militair van de Groote Oorlog”, zegt adjunct-directeur Franky Bostyn van het War Heritage Institute, de initiatiefnemers van het Onze Vergeten Helden-project. “Maar andere gemeenten ontgraven ze. Intussen zijn er zo al 3.000 van die burgergraven van Belgische gesneuvelden van ’14-’18 verdwenen. In de Commonwealthlanden zou dat ondenkbaar zijn. Daar zou het land op zijn kop staan als er ook maar een graf verdwijnt.”

Ze vielen voor ons land, nu gooien we hun graf weg: al derde van burgergraven WOI-gesneuvelden verdwenen
Foto: Wim daneels (WDK)

Koning hangt eerste plaatje

Alle burgergraven krijgen in de komende maanden door het Onze Vergeten Helden-project een plaatje als teken van eerbied voor het offer dat de gevallen soldaat bracht voor ons land. Maar het plaatje is ook het teken dat het een graf is met historische waarde. “We hopen dat de gemeenten de graven daarom niet zo snel meer zal weghalen. Ze zullen geen excuus meer hebben dat ze van niets wisten. Ons ultieme doel is dat de Vlaamse overheid in het decreet rond begraafplaatsen expliciet meldt dat dergelijke burgergraven van gesneuvelden van historische waarde zijn en dus bewaard moeten blijven.”

Koning Filip zal komende woensdag het eerste van 6.000 burgergraven voorzien van een herinneringsplaatje met de Belgische driekleur met daarop ‘pro patria 14 – 18’. Die eer valt te beurt aan het gezamenlijke graf van de broers Alexandre en Adolphe Halleux, op de Brusselse begraafplaats. Het laatste van de 6.000 plaatjes wordt op 11 november aan het graf van de Onbekende Soldaat gehangen, de bekendste gerepatrieerde soldaat van ons land.

Corrigeer

MEER NIEUWS