Stad volgt externe adviseurs om Kortrijk mooier te maken en het eerste project mag meteen terug naar af

© loh

Kortrijk installeert een beeldkwaliteitskamer. Daarbij adviseren externen de stedelijke overheid. Een eerste dossier dat werd behandeld, was de aanvraag van een bouwvergunning op de Kasteelkaai. Die kreeg meteen een ‘njet’.

Kris Vanhee

Het dossier Kasteelkaai is het eerste advies van de vertegenwoordigers van de beeldkwaliteitskamer in Kortrijk. En dat advies is streng. Het project Kasteelkaai krijgt geen vergunning, want Kortrijk volgt het advies van de kamer.

Schepen van Wonen Wout Maddens (Open VLD): “Het beeldkwaliteitsbeleid van Kortrijk gaat uit van drie basisprincipes: zorgvuldig omgaan met erfgoed, het samenspel tussen oud en nieuw bewaken en de stad zien als dynamisch organisme. Kortrijk wil de kansen voor kwalitatieve projecten maximaliseren, zowel door rekening te houden met het bestaande patrimonium als door nieuwe initiatieven te nemen met creatieve hedendaagse architectuur.”

Nieuwbouw van zes bouwlagen

Het betrokken project ligt op een zichtbare locatie aan de oude Vismarkt, langs de Kasteelkaai in Kortrijk. Het bestaande pand is opgenomen op de inventaris bouwkundig erfgoed, waardoor een vervangingsbouw enkel mogelijk is indien die een meerwaarde is voor de site en de omgeving.

“De aanvraag hield een afbraak in van het pand en een nieuwbouw van zes bouwlagen”, aldus schepen Maddens. “De beeldkwaliteitskamer was van oordeel dat het eindresultaat onvoldoende was.”

De oorspronkelijke eigenaar heeft het pand inmiddels verkocht en de nieuwe eigenaar Vuylsteke Construct nv kent de gevoeligheden.

“De afgelopen jaren hebben wij als stad fors geïnvesteerd in de kwaliteit van de publieke ruimte”, zegt Maddens. “Van de bouwheren en architecten verwachten wij dezelfde inspanning. Wij willen Kortrijk mooier maken door respect te tonen voor ons bouwkundig erfgoed, maar ook door ambitieus te zijn op het vlak van de kwaliteit van de architectuur.”

De eerste eigenaar van het pand in de Kasteelkaai trok naar de rechtbank, met een dwangsom als gevolg. De druk van projectontwikkelaars is vaak groot en daarom krijgt de stad nu de steun van onafhankelijke vertegenwoordigers. De oppositie vindt dit unaniem een goed idee.

“De nieuwe kamer bestaat uit vertegenwoordigers van de diensten en vijf externe deskundigen met expertise op het vlak van architectuur, stedenbouw, openbare ruimte en erfgoed”, besluit de schepen. “Ik besef dat goede architectuur een subjectief gegeven is en zal blijven. De stad heeft het laatste woord.”

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie