Seks & Relaties

Vergeet de verzuurde Vlaming: zo gelukkig zijn we met onze partner en ons gezin

Vergeet de verzuurde Vlaming: zo gelukkig zijn we met onze partner en ons gezin

Themabeeld Foto: Shutterstock

Twee kindjes, een goede partner, plezier in het opvoeden van de kinderen en weinig moeilijkheden met de work-lifebalance. Het gemiddelde Vlaamse gezin is opvallend tevreden en geeft zichzelf een score van 8/10. Dat zijn de belangrijkste resultaten van de Gezinsenquête van de Vlaamse overheid.

RELATIE

Met een gemiddelde score van 8,5 op 10 blijkt dat de meeste Vlamingen tevreden zijn met hun partner. De meeste koppels zijn het eens over wat betreft affectie, waarden en beslissingen nemen. Bijna allemaal geven ze aan tevreden te zijn met hun partner en geen spijt te hebben van de relatie. Voor mannen is de relatietevredenheid hoger dan voor vrouwen. Mannen zeggen ook meer steun van hun partner te ervaren.

GEZIN

Een gemiddeld Vlaams gezin heeft twee kinderen, zoals bijna de helft van de ondervraagde gezinnen. Een derde heeft slechts één kind, terwijl een vijfde drie of meer kinderen heeft. In ruim acht op tien gezinnen is de kinderwens vervuld.

71,2 procent van de gezinnen is intact: geen van de kinderen maakte een scheiding mee. Bijna een vijfde (18,1 procent) maakt deel uit van een eenoudergezin. Het aandeel nieuwe samengestelde gezinnen is met 10,7 procent eerder klein.

Het Vlaamse gezin is over het algemeen tevreden: bij 86,8 procent scoort tevredenheid een 8 of hoger. De helft van de ondervraagden geeft zijn of haar situatie zelfs een 10.

(lees verder onder de foto)

Vergeet de verzuurde Vlaming: zo gelukkig zijn we met onze partner en ons gezin
Foto: Shutterstock

HUWELIJK

De meeste gezinnen bestaan uit een traditioneel getrouwd koppel van man en vrouw. De man is doorgaans ongeveer vier jaar ouder dan de vrouw. Minder dan twee procent geeft aan een relatie te hebben met iemand van hetzelfde geslacht.

Ruim de helft van de koppels is getrouwd. Een op tien woont wettelijk samen. Ongeveer de helft van de samenwonenden vormt een eerste relatie. Een vijfde zit momenteel minstens in zijn of haar vierde relatie.

Na een echtscheiding is de kans om opnieuw een partner te vinden voor mannen met kinderen (43,4 procent) een stuk groter dan voor vrouwen met kinderen (16,7 procent). Mannen gaan vaak een nieuwe relatie aan met een vrouw die jonger is, terwijl er bij vrouwen geen duidelijk leeftijdsverschil te merken is.

WERK EN GEZIN

In bijna 80 procent van de gezinnen zijn beide ouders aan het werk. De meerderheid geeft aan dat ze op het werk begrip krijgen voor hun familiale situatie. 78 procent is tevreden met de combinatie werk-gezin. Slechts 6 procent vindt het moeilijk werk en privé te combineren.

Ruim 70 procent van de koppels geeft aan dat ze de zorgtaken eerlijk verdelen, al neemt de vrouw in de meeste gevallen nog steeds een groter deel voor haar rekening. De verdeling van de huishoudelijke taken wordt, vooral door vrouwen, als minder eerlijk ervaren. Vier op tien vindt dat ze meer taken opneemt dan eerlijk is, tegenover slechts 5 procent van de mannen.

Slechts 6,9 procent vindt zijn sociale relaties optimaal, hoewel ruim de helft wekelijks deelneemt aan sociale activiteiten en ruim 40 procent aangeeft op tien of meer personen te kunnen rekenen voor hulp of steun. Bijna 15 procent kan maar op een tot drie personen rekenen.

97,6 procent wilt graag iets veranderd zien in zijn of haar sociaal leven. Ze vinden dat ze te weinig tijd hebben voor sport of culturele activiteiten en ze zouden graag meer tijd doorbrengen met vrienden en familie.

(lees verder onder de foto)

Vergeet de verzuurde Vlaming: zo gelukkig zijn we met onze partner en ons gezin
Foto: Shutterstock

GELD

Ruim 90 procent van de ondervraagde mannen en 84 procent van de vrouwen heeft betaald werk. 11,5 procent van de gezinnen combineert werken met een uitkering, terwijl 4,6 procent een uitkering ontvangt, maar geen betaald werk heeft.

Een op de tien geeft aan moeilijk of zelfs zeer moeilijk rond te komen met het beschikbare gezinsinkomen. In het geval van ouders met een herkomst buiten de Europese Unie of met enkel een diploma lager secundair onderwijs ligt dat aantal dubbel zo hoog. Bij gezinnen met maar één ouder komt zelfs vier op de tien moeilijk rond.

Ruim een op de vijf geeft aan dat het gezin zich niet kan veroorloven jaarlijks een week op vakantie te gaan en evenveel gezinnen kunnen een onverwachte uitgave van duizend euro niet met eigen middelen betalen.

OPVOEDING

Respect voor andere mensen (58,6 procent), gevoel voor verantwoordelijkheid (48,5 procent) en voor zichzelf kunnen opkomen (43,2 procent) zijn met voorsprong de belangrijkste waarden die Vlaamse ouders aan hun kinderen willen meegeven. IJverig en ambitieus zijn en verdraagzaam zijn (allebei 10,4 procent) worden als het minst belangrijk gezien.

Meer dan negen op tien ouders vindt kinderen opvoeden een verrijking voor hun leven en het maakt hen ook trots en gelukkig. Toch geeft ruim 35 procent aan dat kinderen de tijd voor zichzelf en voor hun partner beperkt. Drie op vier vindt dat kinderen grootbrengen veel geld kost en maakt zich zorgen over de toekomst van de kinderen.

Slechts 1 procent geeft aan niet goed in staat te zijn om voor zijn of haar kinderen te zorgen. Een op de drie geeft toe dat het opvoeden moeilijker gaat dan gedacht, maar over het algemeen wordt het grootbrengen van kinderen niet als belastend ervaren.

Meer dan 80 procent van de ouders is positief betrokken bij de opvoeding, leert regels aan en vermijdt materieel belonen en fysiek straffen. Dat geldt niet voor alle ouders: een vijfde is minder positief betrokken en ruim 15 procent straft meer dan gemiddeld.

Deze cijfers komen uit de Vlaamse Gezinsenquête, die uitgevoerd werd door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Daarvoor werden 2.638 volwassenen met tenminste één kind jonger dan 25 jaar bevraagd.

Corrigeer

In het nieuws

Het beste van Enkel voor abonnees