Drugpunt bevroeg Vlaamse jongeren rond indrinken

Drugpunt bevroeg Vlaamse jongeren rond indrinken

Foto: www.drugpunt.be

Deinze / Zulte / Nevele - Indrinken, ook wel voor- of pré-drinken genoemd is een fenomeen waar weinig onderzoek naar is gedaan. Jongeren drinken alcohol, nog voor ze uitgaan, ook met de bedoeling om nadien het drinken verder te zetten bij het uitgaan. Vanuit de alcohol- en drugsector bestaat een toenemende bezorgdheid rond dit fenomeen. Acht Oost-Vlaamse Drugpunten namen het initiatief om, in samenwerking met het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en illegale Drugs (VAD), jongeren te bevragen via een online-survey. Het onderzoek, gericht op jongeren tussen 12 en 26 jaar, liep tussen juli en november 2017. Uiteindelijk vulden 6733 jongeren de online vragenlijst in, meteen de eerste grootschalige bevraging over indrinken in Vlaanderen.

Wat vertellen de jongeren zelf?

90% van de bevraagde jongeren geeft aan ooit al alcohol te hebben gedronken. Dit percentage stijgt met de leeftijd. Maar ook op jonge leeftijd is alcohol drinken al een feit. Bijna de helft van de twaalf- tot dertienjarigen heeft reeds alcohol gedronken. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat jongeren die (nog) geen alcohol drinken minder geneigd zullen zijn om aan een onlinebevraging over (in)drinken deel te nemen.

Indrinken

Wat het indrinken betreft, blijkt 80% van wie ooit alcohol dronk, ook al te hebben ingedronken. Bij de twaalf- tot vijftienjarigen is dit 30%, bij de zestien- tot zeventienjarigen 70% en bij de achttien- tot zesentwintigjarigen stijgt dit tot 90%. Bij 80% van wie ooit heeft ingedronken, gebeurde dit ook de afgelopen maand en 70% hiervan geeft aan dit meestal of altijd te doen. 

Van de 12 tot 15-jarigen - waarvoor wettelijk geen alcohol beschikbaar zou mogen zijn - geeft 10% aan meestal of altijd in te drinken voor het uitgaan.

99% geeft aan dit enkel met vrienden te doen. Het indrinken gebeurt zo goed als altijd in een private, zelden gesuperviseerde setting, zoals thuis of bij vrienden. Meest populair bij het indrinken zijn pils (of andere lichte bieren) en sterke drank.  25% van wie indrinkt doet dit met sterke drank, zonder verschil in geslacht. Daarnaast  drinken mannen eerder in met lichte bieren en vrouwen met wijn.

Uit de bevraging komt ook naar voren dat supermarkten en nachtwinkels de plaatsen bij uitstek zijn om aan de nodige alcohol te geraken. In de supermarkt worden alle categorieën alcoholische drank gekocht, in de nachtwinkel koopt men relatief vaker sterke drank en breezers/alcopops. Een opvallend gegeven is dat de nachtwinkel de favoriete aanschafplek is op een leeftijd waarop men alcoholische dranken niet mag kopen. Zo haalt 60% van de  min-16 jarigen hun sterke drank in de nachtwinkel. Ook in supermarkten koopt een behoorlijk aandeel van de minderjarigen alcohol.

Motief

Als motief van indrinken geeft men vooral drie redenen aan: voor de gezelligheid, omdat het goedkoper is en om in de stemming te komen. Opvallend is dat hoe vaker men indrinkt, hoe kleiner de behoefte blijkt te zijn om dit minder te doen. Bijna 90% van wie indrinkt, ervaart deze behoefte nooit..

Wijdverspreid

Dit onderzoek bevestigt het vermoeden dat indrinken een wijdverspreid fenomeen is dat deel uitmaakt van de jongerencultuur. Indrinken heeft voor een deel van de jongeren een belangrijke sociale betekenis, maar vervat ook heel wat leeftijdsgebonden risico’s. Een leeftijdsspecifieke aanpak dringt zich op.

Het is belangrijk om, in overleg met jongeren en betrokken actoren, te zoeken naar bestaande en/of nieuwe interventies die bij jongeren ook de risico’s en negatieve gevolgen van indrinken in beeld brengen, als tegengewicht voor de gepercipieerde ‘voordelen’ (goedkoper, met vrienden in de stemming geraken).

Een geïntegreerde aanpak is noodzakelijk, waarbij jongeren, ouders, horeca, eventorganisatoren én detailhandel mee betrokken worden. Het lokale niveau, dichtbij de jongeren en jongvolwassenen, is hierbij het meest aangewezen.

Drugpunt

Bij de intergemeentelijke drugpreventiedienst Drugpunt kan je terecht voor allerhande informatie over drugs, druggebruik en verwante onderwerpen. Drugpunt kan hulp bieden bij drugproblemen en richt zich daarbij op jonge gebruikers met beginnende problemen. Drugpunt is vooral een preventiedienst. De medewerkers willen door actie te ondernemen drugproblemen voorkomen.

Je vindt Drugpunt in de Mouterijdreef 20 in Deinze, tel. 09 381 86 63 of leie-schelde@drugpunt.be en www.drugpunt.be.

Het volledige rapport kan je hier nalezen.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio