Dure Buurtbus wordt bijna de helft goedkoper voor gebruikers

Dure Buurtbus wordt bijna de helft goedkoper voor gebruikers

Twee jaar geleden bij de start van de Buurtbus. Bijna dadelijk merkten de vroegere gebruikers van de Belbus op dat ze de bijdrage van 0,70 euro per kilometer hoog vonden Foto: mu

Zandhoven / Malle / Zoersel - De Buurtbus, die door veel gebruikers als vrij duur werd beschouwd, wordt bijna de helft goedkoper. De gebruikers betalen nu 0,70 euro per kilometer. Hopelijk vanaf juni - als alles tijdig goedgekeurd raakt - zal die prijs worden verlaagd naar 0,40 euro per kilometer.

In maart 2016 startten Zoersel, Malle en Zandhoven en de provincie Antwerpen met het project van de Buurtbus. Hiermee willen ze – in samenwerking met Handicar en Kina – een oplossing aanreiken voor de vervoersproblematiek van mensen met een zorg-/vervoersnood, en dit via een vorm van collectief vervoer. Aanleiding was ook het schrappen van busdiensten door De Lijn in Viersel en het schrappen van de Belbus. Dit zorgde onder meer voor grote problemen bij bewoners van Monnikenheide en gebruikers van andere zorginstellingen zoals het Reva in Pulderbos en PC Bethanië in Zoersel.

Uit de voorbije twee werkjaren blijkt intussen dat er binnen het voorziene budget ruimte is om de gebruikersbijdrage te verlagen, meer bepaald van 0,70 euro tot 0,40 euro per kilometer. Tot hiertoe was de Buurtbus aanzienlijk duurder dan De Lijn. De lokale besturen passen het verschil nu bij. Ocmw-voorzitters Katrien Schryvers (Zoersel), Wouter Patho (Malle) en Mieke Maes (Zandhoven) leggen dit voorstel voor op de eerstvolgende raad (voor Zoersel en Malle via het ocmw, voor Zandhoven via de gemeente), zodat dit in principe vanaf 1 juni in voege kan gaan.

In het projectplan werd voorzien dat de lokale besturen (voor Zoersel en Malle via het ocmw, voor Zandhoven via de gemeente) een bijdrage van 0,20 euro per inwoner betalen. De subsidie van de provincie Antwerpen is degressief en varieert van € 44.500 voor het eerste projectjaar tot € 29.160 in projectjaar 3.

Omdat er aanvankelijk werd gedacht dat de bijdragen van de drie lokale besturen en de provinciale  subsidie niet voldoende zouden zijn om de kostprijs te dekken, werd beslist aan de gebruikers een persoonlijke bijdrage van € 0,70 per kilometer te vragen. Dit bedrag werd door hen van bij het begin als vrij hoog ervaren en bleek voor een aantal mensen ook echt een drempel te zijn.

Intussen zijn de resultaten van het eerste en tweede werkjaar bekend. Gelet op de kostenefficiënte manier waarop de partners binnen het project samenwerken, blijkt dat er binnen het voorziene budget ruimte is om de gebruikersbijdrage te verlagen.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio