In tegenstelling tot wat gedeputeerde bevoegd voor onderwijs wil

“Hoofddoekverbod in Antwerpse scholen wordt niet afgeschaft”

“Hoofddoekverbod in Antwerpse scholen wordt niet afgeschaft”

Inga Verhaert, gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs, geeft aan het hoofddoekenverbod te willen afschaffen in het provinciaal onderwijs. Terwiil ze een paar weken geleden het nog het provinciale reglement mee goedkeurde dat hoofddoeken verbiedt.Eerste gedeputeerde Luk Lemmens laat hier echter geen twijfel over bestaan: het hoofddoekenverbod zal niet afgeschaft worden.

De onderwijsnetten in de stad Antwerpen sloten negen jaar geleden een convenant waardoor het dragen van levensbeschouwelijke tekens, zoals de hoofddoek, werd verboden voor leerlingen en leerkrachten. Dit werd mee opgenomen in alle schoolreglementen.

LEES OOK: Gedeputeerde wil hoofddoek op school weer mogelijk maken

Volgens Antwerps onderwijsgedeputeerde Inga Verhaert (SP.A) moet dit verbod nu worden herbekeken. “De wereld ziet er nu anders uit dan negen jaar geleden”, zegt Verhaert. “Ik merk ook dat op de werkvloer in de scholen steeds meer mensen van dit verbod af willen. Er loopt veel talent rond in Antwerpen, maar ze mogen niet voor de klas staan omdat ze een hoofddoek dragen. De scholen merken dat ze zo veel talentvolle leerkrachten aan zich voorbij laten gaan, terwijl we ze echt wel nodig hebben.”

Vreemd

De provincieraad van Antwerpen kijkt vreemd op van deze uitspraak: “In de provincieraad van 26 april 2018 (agendapunt 16.2) heeft Inga Verhaert, als gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs, het schoolreglement 2018-2019 laten goedkeuren. Hierin staat de uitdrukkelijke verwijzing naar het verbod op het dragen van religieuze tekens. In artikel 4.1.5.1 omtrent uiterlijk en kledij wordt bepaald dat alle vormen van kledij, juwelen, badges en hoofddeksels met een politieke, religieuze of racistische

Er lijkt hierbij dus sprake te zijn van een tegenstrijdigheid tussen de recente verklaringen in de media van gedeputeerde Inga Verhaert en het beleid dat ze enkele weken terug mee onderschreven heeft. Eerste gedeputeerde Luk Lemmens vertrouwt er echter op dat gedeputeerde Verhaert het provinciale beleid, zoals bepaald door de provincieraad, blijft steunen.

Corrigeer

NIEUWS