Onkostenvergoeding van vrijwillige ambulanciers en brandweerlui gelijkgesteld

© Photo News

Ambulanciers die bij een private ambulancedienst of bij een ambulancedienst van een ziekenhuis als vrijwilliger bijspringen kunnen in de toekomst ook een vergoeding ontvangen die tot 4.460 euro wordt vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. Tot nu geldt dat enkel voor vrijwillige brandweerlui en ambulanciers bij de brandweer of civiele bescherming. Dat meldt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri op basis van een antwoord dat ze kreeg van minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

gjs

Meer dan 750.000 vrijwilligers zetten zich in Vlaanderen dagelijks, of op momenten waarop ze zich vrij kunnen maken, in voor de samenleving. De meesten onder hen doen dit onbezoldigd, sommigen krijgen een onkostenvergoeding, beperkt tot 34,03 euro per dag én 1.361,23 euro per jaar. Op deze regelgeving werd een uitzondering voorzien voor vrijwillige brandweerlui. Deze vrijwillige brandweerlui kunnen een vergoeding ontvangen die tot 4.460 euro wordt vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. Dit geldt ook voor vrijwilligers die als ambulanciers bij de brandweer of bij de civiele bescherming werken.

De vrijstelling geldt momenteel echter niet voor ambulanciers die bij een private ambulancedienst of bij een ambulancedienst van een ziekenhuis als vrijwilliger bijspringen. Maar minister Van Overtveldt heeft een wetsontwerp klaar om deze discriminatie weg te werken. Een goede zaak volgens Lanjri, aangezien ambulanciers immers hetzelfde werk doen, dezelfde opleiding genoten en aan dezelfde regels onderworpen zijn. “Waarom zou er dan een onderscheid moeten gemaakt worden tussen een ambulancier die als vrijwilliger werkt voor de brandweer en een ambulancier die als vrijwilliger werkt voor een andere ambulancedienst?”, vindt het CD&V-Kamerlid.

Lanjri dringt al sinds 2015 aan om deze situatie recht te trekken. Sinds eind 2017 worden hulpverleners-ambulanciers en brandweerlui sociaalrechtelijk op dezelfde manier behandeld, het bleef echter wachten op een gelijke behandeling op fiscaal vlak. Volgens haar haken sommige hulpverlener-ambulanciers halverwege het jaar af, omdat ze hun fiscaal plafond hebben bereikt. “De permanentie van de ambulancediensten komt hierdoor in het gedrang”, zegt de Antwerpse politica.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer