Gemeentebestuur kampt met leegloop: “Omdat ze niet genoeg uitdaging vinden in hun job”

Marijke De Lange. Foto: dvp

Zwalm -

Op goed een jaar tijd gaven 11 personeelsleden van verschillende gemeentelijke diensten hun ontslag. Volgens de oppositie is er meer aan de hand dan dat de meerderheid wil laten uitschijnen. VoorZwalm eist een externe audit en tevredenheidsenquête.

Er duiken al maanden signalen op dat het niet goed draait op de gemeentelijke diensten. Heel wat personeelsleden zouden zich niet kunnen vinden in de werkwijze en er zouden ook heel wat schepenen zijn die zich niet aan de regels houden door rechtstreekse opmerkingen aan diverse personeelsleden te geven. Ook het aanstellen van de gemeentesecretaris tot algemeen directeur zou voor ongenoegen zorgen.

Onder de 11 personeelsleden – op een totaal van 30 – die hun ontslag gaven zijn er heel wat sleutelfiguren op belangrijke diensten als Milieu, Cultuur en Welzijn. Ook enkele mensen van de technische dienst gaven er de brui aan. De oppositie rook een tijd geleden onraad en plaatste de malaise bij de personeelsdiensten in oktober 2017 op de agenda van de gemeenteraad. De problemen werden behandeld op een geheime zitting, maar dat bracht weinig soelaas. Er waren nadien nog personeelsleden die hun ontslag indienden. De laatste vorige week, Marijke De Lange van de dienst Cultuur.

“Van de vijf mensen op mijn dienst is er nog maar één overgebleven”, reageert ze. “De overigen dienden hun ontslag in of werden vervangen. Bij andere diensten zijn er gelijkaardige verhalen. En ook bij de nieuwe mensen is er ongenoegen. Want van de 11 mensen die hun ontslag hebben ingediend, zijn er 4 nieuwe bij.”

Vroeger gemoedelijker

Marijke wijst naar functioneringsgesprekken en contacten met schepenen en burgemeester als reden voor het ongenoegen. “Ik denk met weemoed terug aan de vorige legislaturen toen het er veel gemoedelijker aan toeging. Volgens mij is het ook geen toeval dat veel van de mensen die hun ontslag hebben ingediend ofwel in de legislatuur van Basiel Eeckhout ofwel die van Bruno Tuybens werden aangesteld. Al te vaak worden deze mensen onterecht met de vinger gewezen.”

Als voorbeeld van dat laatste wijst Marijke op onterecht negatieve evaluaties en op diensthoofden die plots een nieuw diensthoofd boven zich krijgen, om hen zo te beknotten.

Gevraagd naar een reactie bevestigt burgemeester Karen De Colfmacker dat er problemen zijn, maar die een malaise noemen vindt ze bij het haar getrokken. “Er zijn inderdaad heel wat mensen vertrokken, maar dat heeft meestal te maken met de persoonlijke ambities van de betrokkenen die geen uitdaging meer zien in het werk dat een gemeente te bieden heeft. Je mag in dat opzicht ook niet vergeten dat er vroeger amper gemeentepersoneel was in Zwalm en dat er dus heel wat uitdagingen waren voor het personeel. Omdat we die achterstand aan het wegwerken zijn, zijn er veel minder uitdagingen.”

Oppositiepartijen N-VA en VoorZwalm pleiten ervoor om de zaak grondig te onderzoeken. “Dat er zoveel personeel Zwalm de rug toekeert is niet gezond”, klink het bij N-VA-raadslid Louis Ide. “Het kan bijna niet anders dan dat er meer aan de hand is.” Bruno Tuybens van VoorZwalm treedt Ide bij en pleit voor een externe audit en een tevredenheidsenquête bij het personeel. “We zullen een voorstel in die zin op de agenda van de gemeenteraad plaatsen”, klink het.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio