OCMW-raad in Zulte

OCMW-raad in Zulte

Foto: Eddy Lefevre

Zulte - De OCMW-raad van Zulte komt samen op dinsdagavond 15 mei 2018 in het Sociaal Huis aan de Staatsbaan 148. De vergadering start om 19.30 u in de Raadzaal. Hieronder volgt de agenda.

Openbare zitting

Algemeen beleid

1. Goedkeuren van de notulen van de OCMW-Raad van 17 april 2018.
2. Principebeslissing participatie en sociale activering 2018.

Besloten zitting

Algemeen beleid

3. Het verslag van de besloten zitting van de vorige vergadering van 17 april 2018 ligt ter inzage vanaf 19 uur voor de raadsleden.

Sociale dossiers: individuele steunverlening

Beheer- en bestuurszaken

4. Toewijzing van bejaardenwoningen

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio