Bewuste keuze met fietspaden en asverschuivingen

Leenstraat heropend: "Tramstraat op termijn de as van het centrum naar de R4"

Na wat vertraging bij de werken is afgelopen vrijdag de Leenstraat officieel heropend. Schepen van Openbare Werken Rose Leirens (Open VLD) maakte van de gelegenheid gebruik om de mobiliteitsproblematiek van Heusden toe te lichten. "Op termijn moet de Tramstraat met verkeer in beide richtingen opnieuw de gewestweg zijn die het centrum van Heusden met de R4 verbindt."

De heraanleg van de Leenstraat heeft wat voeten in de aarde gehad: er was een bijkomende onderlaag nodig, er was een lek op het kruispunt en er was vooral veel, heel veel weerverlet in de natte maanden januari en februari. "Soms waren er ook tegengestelde eisen en voorstellen, maar we hebben een duidelijk beeld gekregen van de knelpunten en die zo goed mogelijk opgelost", aldus de bevoegde schepen. Wat die knelpunten waren? "Overdreven snelheid, waardoor sommige mensen die in de bochten wonen, moeilijk hun oprit konden verlaten. Fietsonveiligheid ook, zoals bleek uit de vele enquêtes die in de scholen werden doorgevoerd. De as Loveldstraat- Leenstraat is een belangrijke fietsroutenetwerk. Tenslotte was er het meest ongevalgevoelige kruispunt van Heusden, dat van de de Leenstraat en de Loveldstraat."

Fietspaden en asverschuivingen zijn een weloverwogen keuze geweest om aan de meeste problemen het hoofd te bieden. Er zijn drie assen voor de noord-zuidverbinding in Heusden, en dat moet er één worden. De hoofdas waarlangs het doorgaand verkeer en het vrachtvervoer op termijn moet rijden. De Aelmeersstraat mag niet verbreed worden, de as Zandakkerlaan-Leenstraat-Loveldstraat is wijkontsluitend, heeft een school en twee woonstraten. Blijft over: de Tramstraat, die ooit weer in twee richtingen moet bereden worden. "We zijn nu in het eerste stuk een voetpad aan het aanleggen, dan zien we hoe het kan. Veel nieuwbouwprojecten moesten al achteruit voor de nieuwe rooilijn."

"Het is evident dat dit - als gewestweg -op termijn weer de hoofdas wordt, die het verkeer draagt zoals het moet", aldus Leirens. "Dit kan niet van vandaag op morgen, maar het idee zat wel in ons achterhoofd bij de keuzes van de huidige werken. Zandakkerlaan-Leenstraat-Loveldstraat mag niet meer de as zijn om vanuit het centrum van Heusden de R4 op te rijden."

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio