Vlaams Belang-politica Anke Van dermeersch wil klacht indienen tegen Koran: “Dat is een militair handboek”

Vlaams Belang-politica Anke Van dermeersch wil klacht indienen tegen Koran: “Dat is een militair handboek”

Foto: BELGA

“De Koran is de #metoo-bijbel van de discriminatie”. Dat zegt Vlaams Belang-politica Anke Van dermeersch. Ze wil er zelfs een klacht over indienen bij het Europese Hof, zegt ze in De Zondag.

De Koran is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, vindt Van dermeersch. “De islam vormt een groot risico voor onze samenleving”, zegt ze. “Ik kijk vooral naar vrouwendiscriminatie. De Koran vergoelijkt dat. Ik noem dat boek de #metoo-bijbel van de vrouwendiscirminatie. Ik vind het echt onwaarschijnlijk wat daar allemaal in staat. Vrouwen hebben geen rechten in de islam. Geweld op vrouwen mag, ze mogen zelfs verkracht worden, volgens de koran.”

Van dermeersch geeft wel toe dat ze de koran niet helemaal gelezen heeft. “Ik heb delen gelezen. Niet helemaal, want dat boek is moeilijk geschreven. In oubollige en religieuze verzen.” Een volledige lezing is volgens de Vlaams Belang-politica niet nodig om dergelijke kritiek te kunnen geven. “Ik heb de delen gelezen die relevant zijn. De verzen waarin wordt opgeroepen tot geweld bijvoorbeeld. Dat terroristen allahu akbar roepen, is omdat de Koran oproept om ongelovigen te doden.”

Omdat de Koran volgens Van dermeersch het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens overtreedt, gaat ze daarom ook een klacht indienen. “Ik wil dat de rechters van het Europees Hof dat boek toetsen aan het Verdrag.” Van dermeersch zegt nog in De Zondag dat ze geen verbod wil, maar dat ze wel wil waarschuwen voor de gevaren. “De Koran is een militair handboek.”

Corrigeer

MEER NIEUWS