Steeds meer camera’s doen criminaliteit in Hasselt en omgeving dalen met een kwart

In de politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) neemt de veiligheid toe. Dat is dinsdag gebleken tijdens de voorstelling van het jaarverslag 2017. “Vorig jaar was er een daling van vooral verkeerongevallen en criminaliteit”, zei korpschef Philip Pirard. “In 2017 gebeurden 477 verkeersongevallen met lichamelijk letsel, een daling van meer dan zestien procent ten opzichte van 2016. In 2007 stond de teller nog op 847. De criminele feiten gaan sinds 2012 in dalende lijn, in vijf jaar tijd is er een daling van 22 procent. We worden dus een veilige zone.”

Belga

“Inzake handhaving openbare orde zijn we van 28.000 gepresteerde uren in 2016 naar 35.000 uren vorig jaar gegaan”, zei de korpschef. “Er wordt nu ook veel meer politie ingezet bij grote evenementen. We volgen dagelijks 327 terreurdossiers op. In 2016 waren dat er 230. In Zonhoven hebben we onder meer een terreurverdachte kunnen arresteren. Per dag komen we op een negentigtal interventies, gaande van burenhinder, geluidsoverlast tot kleinere zaken. In 2017 bereikten we het laagste cijfer inzake autodiefstallen: 47. De feiten van zakkenrollerij zijn spectaculair gedaald, van meer dan duizend feiten drie jaar geleden tot 327 vorig jaar. Dat is onder meer dankzij de aanwezigheid van het team Oliver op straat, een verwijzing naar Oliver Twist.”

Inzake de verkeersongevallen is wel vastgesteld dat in 23 procent van de gevallen een fietser betrokken was, waar volgens de korpschef meer aandacht naartoe moet gaan.

De Hasseltse burgemeester Nadja Vananroye (CD&V), ook voorzitter van het politiecollege, blikte tevreden terug op 2017. “Naar de toekomst toe is de verhuis naar een nieuw politiegebouw volgende maand de grootste vernieuwing”, aldus Vananroye. “We zijn bezig met de uitbreiding van het bijzonder bijstandsteam voor onder meer moeilijke huiszoekingen of bij feiten van geweld. LRH zit na de zomer ook in het pilootproject voor inzet van de taser. Verder zijn we bezig met de invoering van de digitale woonstcontrole en het verder uitrollen van het indienen van klachten op afspraak om urenlang wachten te vermijden.”

De politiezone beschikt over ongeveer driehonderd operationelen.