Pensioendebat

Consensus over zware beroepen bij de overheid

Consensus over zware beroepen bij de overheid
Brussel -

Er is een consensus bereikt tussen de vakbonden en de overheid over wie nu precies binnen de overheid een zwaar beroep uitoefent. Dat is vernomen van Luc Hamelinck, voorzitter van ACV-Openbare Diensten.

Binnen het comité A, het hoogste overlegorgaan voor de ambtenaren, vond vandaag/woensdag cruciaal overleg plaats over het dossier van de zware beroepen. Na meer dan tien uur onderhandelen is er een “consensus” over een wettelijk kader bereikt. Er is alvast een lijst overeengekomen met zware beroepen. Staan alvast op de lijst: onder meer politie, militairen en brandweer. Er staat ook onderwijzend personeel op de lijst, maar het is niet duidelijk of het om het voltallige lerarenkorps gaat.

Vroeger met pensioen of hoger pensioen

Wie een zwaar beroep heeft, zal ofwel vroeger met pensioen kunnen ofwel een hoger pensioen krijgen. Het systeem moet normaal in 2020 van kracht worden. De regering is het in maart eens geraakt over een kader.

Zo zijn er criteria vastgelegd waaraan een ‘zwaar beroep’ moet voldoen: fysiek zwaar werk, belastende werkorganisatie of gevaarlijk werk. Stress kan in rekening worden gebracht als verzwarend criterium. Mensen met zware beroepen zullen tussen twee en zes jaar vroeger met pensioen kunnen, maar nooit voor de leeftijd van 60 jaar.

Voor het overheidspersoneel is nu dus een akkoord bereikt. De christelijke en liberale vakbond gaan alvast akkoord. “We gaan akkoord, maar onder de voorwaarde dat de regering haar fiat geeft”, aldus François Fernandez van de liberale overheidsvakbond VSOA.

Privésector

Ook binnen de privésector zijn er onderhandelingen over wie nu al dan niet een zwaar beroep uitoefent. Dat overleg verloopt moeizamer en is veel complexer. Vakbonden en werkgevers zien het niet meteen zitten om een lijst van zware beroepen op te stellen, wegens veel te complex. Ze willen liever werken met criteria. Het water tussen beiden is ook nog erg diep.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees