Deze jobs zijn zware beroepen volgens de vakbonden

Deze jobs zijn zware beroepen volgens de vakbonden
Brussel -

De vakbonden willen treinpersoneel, postbodes en leerkrachten laten erkennen als zware beroepen, dat meldt vakbond VSOA. De lijst kwam tot stand op basis van vier criteria: zwaar werk, stress, veiligheidsrisico’s en onregelmatige uren. Een akkoord is er nog niet, klinkt het bij N-VA en Open VLD.

De vakbonden hebben een lijst verspreid met jobs waarvan zij willen dat die erkend worden als zwaar beroep. De jobs op de lijst zijn ingedeeld in de categorieën “overheidsbedrijven”, “veiligheid en justitie”, “openbare diensten (centraal bestuur, deelstaten)”, “collectieve voorzieningen”, “onderwijs” en “personeel technische diensten (meerdere openbare diensten)”.

Hoeveel ambtenaren precies in aanmerking komen voor het statuut van zwaar beroep, is niet duidelijk. “Onmogelijk te becijferen”, zegt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten.

Onderwijs

Leerkrachten uit het kleuter-, lager, middelbaar, beroeps- en buitengewoon onderwijs staan allemaal op de lijst met zware beroepen. Ook ondersteunende functies in het onderwijs gelden als zwaar beroep, met uitzondering van administratief personeel.

Deze jobs zijn zware beroepen volgens de vakbonden
Minister van Pensioenen Bacquelaine (MR). Foto: ISOPIX

Kleuterjuffen en leerkrachten uit het kleuter-, beroeps- en buitengewoon onderwijs hebben het volgens de bonden zwaarder dan andere leerkrachten. De gepresteerde jaren in het lager en middelbaar onderwijs wegen daarom minder door.

Van vuilnisophaler tot loods tot militair

Voor de rest op de lijst: onder meer postbodes, vuilophalers, treinbestuurders, verplegers en verzorgers, maar ook cipiers en bus- en tramchauffeurs. Ook luchtverkeersleiders of spoorpersoneel dat de locomotieven onderhoudt of de reizigers wegwijs maakt in de stations hebben een zwaar beroep, aldus de lijst.

Militairen, politie, hulpagenten en brandweer staan eveneens op de lijst. Voor de noodcentrale 112 werken is ook een zwaar beroep, net als douanepersoneel in de havens en luchthavens, bosarbeiders, loodsen of ambulanciers.

Bekijk hier de volledige lijst.

Vanaf 2020

De lijst kwam tot stand op basis van vier criteria: zwaar werk, onregelmatige uren, veiligheidsrisico’s en stress. De regeling voor de zware beroepen zou in 2020 in werking moeten treden. Met de nieuwe regeling kunnen ambtenaren die een zwaar beroep uitoefenen sneller met pensioen. Hoe meer een job voldoet aan de criteria, hoe ‘zwaarder’ het beroep en hoe sneller een ambtenaar met pensioen mag.

De zwaarste beroepen zijn luchtverkeersleiders, militairen, politieagenten, brandweermannen en loodsen. Zij kunnen, afhankelijk van de lengte van hun loopbaan, tot zes jaar vroeger stoppen met werken. De absolute minimumleeftijd is op 60 jaar vastgelegd.

De regeling houdt ook in dat enkel loopbaanjaren die vanaf 2020 gepresteerd worden, meetellen als gewerkte jaren in een zwaar beroep. Er wordt een uitzondering gemaakt voor ambtenaren die op de lijst staan en nu géén gunstregime genieten. Voor hen tellen loopbaanjaren van 2010.

N-VA en Open VLD op de rem

ACV Openbare Diensten, VSOA en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) bereikten een akkoord over de lijst, meldden ze donderdagochtend triomfantelijk, maar coalitiepartners N-VA en Open VLD waren er snel bij om op de rem te gaan staan.

LEES MEER. Open VLD en N-VA op de rem na afspraken zware beroepen: “Dit voorstellen als een akkoord gaat te ver”

“Op dit moment hebben we de lijst nog niet eens gezien”, zegt N-VA-Kamerlid Jan Spooren aan VRT. “Dit is pas een voorakkoord, het begin dus.” Ook is het volgens de Vlaams Nationalisten belangrijk dat het akkoord het vooropgestelde budget niet overschrijdt. “We zullen alle informatie kritisch bekijken zodra we die hebben.”

”Duur en onverstandig”

Dat vrijwel alle leerkrachten de erkenning van zwaar beroep krijgen is voor Open VLD een stap te ver. Dat zegt onderwijsspecialiste Ann Brusseel in een reactie. Elke job van leerkracht erkennen als zwaar beroep noemt ze duur en onverstandig. Een oplossing zou kunnen zijn om enkel leerkrachten in het kleuteronderwijs te erkennen.

Deze jobs zijn zware beroepen volgens de vakbonden
Archiefbeeld. Ann Brusseel (Open VLD). Foto: BELGA

“Ik ben boos dat elke lerarenjob wordt weggezet als zwaar beroep”, zegt Vlaams parlementslid Ann Brusseel. “Het wordt nu nog moeilijker om jongeren warm te maken voor het beroep. De uitstroom van oudere leerkrachten is nu al problematisch, omdat er een tekort is aan bepaalde profielen.”

Als de job van leraar zwaar is op 59 jaar, is ze dat ook op 49 en 39 jaar, vindt Brusseel. “Een goede directeur bekijkt hoe hij de lessen goed kan verdelen”, zegt ze. “De loopbaan moet diverser worden om het beroep draaglijk te houden. Een leraar die niet meer fulltime kan lesgeven, kan bijvoorbeeld mentor worden van jonge collega’s, zich bezighouden met leerlingenbegeleiding of deeltijds docent worden in de lerarenopleiding. De vlakke loopbaan moet worden doorbroken.”

CD&V optimistisch

CD&V reageert optimistischer dan haar coalitiepartners. “Het feit dat de vakbonden en de minister het eens geraakt zijn is een goede stap. We moeten dit akkoord maximaal respecteren”, vertelt minister van Werk Kris Peeters aan VRT, “dit is een goede prestatie van de vakbonden en van de minister”. Wel benadrukt minister Peeters dat ook de “privé moet volgen”. Zodra ook daar een akkoord is, kan dat voorgelegd worden aan het federaal planbureau en “dan kijken we verder”.

“We moeten met deze lijst maximaal rekening houden”, klinkt het nog, “we hebben in het verleden aan sociale akkoorden gesleuteld en dat is ons niet in dank afgenomen”.

En wat met de private sector?

Ondanks het optimisme van minister Peeters willen de onderhandelingen voor de private sector maar niet vlotten. Vakbonden en de werkgeversorganisaties zitten nog steeds rond tafel, maar het ziet er niet naar uit dat er voor de zomer een oplossing uit de bus gaat komen.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees