FOTO. Fotoproject Groote Oorlog

In 2018 is het 100 jaar geleden dat de gemeente Zulte zwaar getroffen werd tijdens Wereldoorlog I. In Machelen-aan-de–Leie alleen al liggen er meer dan 600 Franse soldaten begraven op het Frans kerkhof. De gemeente Zulte besteedt daarom dit jaar uitvoerig aandacht aan de herdenking van deze Wereldoorlog. In het Zultse straatbeeld worden vijftien levensgrote foto’s geplaatst, waarbij de geleden oorlogsschade centraal staat.

Deze foto’s tonen wat er exact op die plaatsen gebeurde tijdens Wereldoorlog I en wat de gevolgen daarvan waren. De foto’s worden telkens vergezeld van korte teksten die meer informatie bevatten. De borden zullen tot het einde van het jaar in het straatbeeld van de drie deelgemeenten blijven staan. 

Waar?

Machelen

 • Fotopaneel 1: op de hoek van de Dorpsstraat met de Schoolstraat
 • Fotopaneel 2: nabij Huis De Leeuw, Machelendorp 7
 • Fotopaneel 3: nabij de trappen van de kerk, Leieplein
 • Fotopaneel 4: aan de spoorwegovergang in de Kruishoutemstraat, kruising met Putweg
 • Fotopaneel 5: grasstrook Roger Raveelmuseum, recht tegenover Venecokapel Machelen
 • Fotopaneel 6: nabij groenstrook monument Frans De Mulder, rondpunt Dorpstraat, Hoevestraat en Machelendorp

Zulte

 • Fotopaneel 7: nabij kerk Zulte, Grasstrook kant Oeselgemstraat
 • Fotopaneel 8: nabij kerk Zulte, Grasstrook kant Gaston Martensplein
 • Fotopaneel 9: 't Baudreefke

Olsene

 • Fotopaneel 10: Willem van Olseneplein, Centrumstraat
 • Fotopaneel 11: grasstrook Villa del Arte, Centrumstraat 5
 • Fotopaneel 12: grasstrook Vrije Basisschool Olsene, Heirweg 30
 • Fotopaneel 13: Kasteeldreef
 • Fotopaneel 14: Modest Huysplein
 • Fotopaneel 15: nabij ingang Wereldwinkel, Grote Steenweg 68

Werkgroep

De werkgroep ‘Fotoproject WO 1’ bestaat uit leden van de gemeentelijke Erfgoedraad, de Geschied- en Heemkundige Kring Zulte, de Oudstrijders – en Vaderlandslievende verenigingen, POLS, deskundigen, de cultuurbeleidscoördinator en de schepen voor Cultuur.

Nog meer oorlog

In september en oktober, ter gelegenheid van de kermissen in Machelen, Olsene en Zulte komt er ook nog een tentoonstelling in de drie parochiekerken. Op de Open Monumentendag, de tweede zondag van september, kan je fietsen langs locaties die te maken hebben met de ‘Groote Oorlog’. POLS brengt eind oktober een publicatie over de gevechten op het einde van de Eerste Wereldoorlog in de zes gemeenten, waarvoor de organisatie actief is. Op 11 november, Dag van de Wapenstilstand, tenslotte wordt een vredesboom geplant bij het oorlogsmonument tussen gemeentehuis en brasserie Apostrophe.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio