Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege volgt eis van stad en actiecomité

Geen asbest meer op SVK-stort

Sint-Niklaas -

Er mag geen asbesthoudend afval worden gestort op het stort van Scheerders Van Kerchove (SVK) aan de Langhalsbeekstraat. Niet nu, nooit meer. Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) volgt daarmee de eis van de stad en het actiecomité Asbeststort Dicht. Jef Maes van het actiecomité reageert tevreden maar wacht op een definitieve sluiting van het stort.

Tegen het omstreden asbeststort lopen momenteel twee procedures. Een eerste handelt over de voorwaarden voor de uitbating van het stort. Of kort gezegd, de vraag om het storten van asbest definitief te verbieden. Maar in die procedure mag het stort wel open blijven en mag er nog zogeheten inert afval (lees: steenpuin, metselwerkpuin, klinkers, tegels, betonnen tegels, niet tot lichtbewapend beton en in lichte mate keramiek) worden gestort. Op die vraag is Schauvliege nu ingegaan.

De stortactiviteiten worden verboden op zon- en feestdagen en tijdens werkdagen niet voor acht uur ’s ochtends en na 16.30 uur.

Die procedure werd gesteund door de stad, die het als een stok achter de deur bewaarde voor het geval er op langere termijn geen definitieve sluiting komt.

Eis tot sluiting blijft

Want dat is de eis van het actiecomité en meteen de tweede procedure die nog loopt. “Deze uitspraak van Schauvliege is een goede zaak want er zal geen asbest meer worden gestort”, zegt Jef Maes van het actiecomité. “Maar niettemin blijven wij bij onze eis om het stort definitief te sluiten. Er zijn al te veel fouten gemaakt waaruit blijkt dat SVK geen betrouwbare partner is.”

In het verleden heeft de milieu-inspectie al inbreuken vastgesteld. Het actiecomité vreest daarom dat er onvoldoende garanties zijn dat er niet nog meer zwaar vervuilde of giftige materialen zouden worden gestort.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio