“Lagere lasten, minder files én schonere lucht”

Nieuwe studie bewijst: kilometerheffing verhoogt algemene welvaart

Met de inkomsten uit een kilometerheffing zou Vlaanderen een lastenverlaging tot 4,5 miljard kunnen doorvoeren. Dat blijkt uit een nieuwe studie. “Maatschappelijk ­gezien zijn er alleen positieve effecten.”

De Vlaamse regering, milieu­organisaties en zelfs de auto-industrie toonden zich al voorstander van de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens. Maar de Vlaming lust het idee niet. Slechts 12 procent is ervoor gewonnen. Nochtans “heeft iedereen baat bij de maatregel”, is de conclusie van het Vlaams departement Omgeving op basis van een nieuwe studie, uitgevoerd door Transport & Mobility en de KU Leuven.

De onderzoekers bestudeerden de mogelijkheden om aan de hand van de kilometerheffing een “groene taxshift” door te voeren. Vlaanderen streeft al enkele jaren naar een verschuiving van de lasten op arbeid naar ­belastingen op milieuvervuiling, volgens het principe “de vervuiler betaalt”. Maar tot op vandaag kent ons land, op Frankrijk na, de hoogste belasting op arbeid in de EU en hinken we achterop wat betreft “groene” belastingen.

Miljardenopbrengst

De kilometerheffing, zo schrijven de onderzoekers, is het uitgelezen instrument om daar verandering in te brengen. Een heffing van gemiddeld 0,07 euro per kilometer zou jaarlijks 3,3 miljard euro opbrengen, en een heffing van 0,125 euro zelfs tot 5,6 miljard. Trek daar de huidige ­inkomsten uit verkeersbelastingen, die zouden worden afgeschaft, en de systeemkosten van af en er blijft in het laatste scenario 3,8 miljard euro over.

Daarbovenop komt 700 miljoen aan verwachte terugverdieneffecten, door de positieve impact van de lastenverlaging op de economie en op de arbeidsmarkt. Zo krijgt Vlaanderen 4,5 miljard euro in het laatje waarmee het de groene taxshift kan financieren.

Autorijden wordt weliswaar duurder – met gemiddeld 12 tot 27 procent ten opzichte van nu – maar dat zouden bestuurders gecompenseerd zien door de lagere personenbelasting. Bovendien zal het verkeer met vijf tot acht procent afnemen. De tijdwinst die dat op de weg oplevert, is goed voor 347 tot 592 miljoen economische winst.

Volgende regering

Ook de CO2-uitstoot zou met vijf tot acht procent dalen. De terugval in de uitstoot van NO2 en fijn stof zou nog hoger liggen. Alles samengenomen, besluit het departement Omgeving, verhoogt de invoering van een kilometerheffing de algemene welvaart in Vlaanderen. “Vlaanderen kan een driedubbele slag slaan: lagere lasten op arbeid, minder files en schonere lucht.”

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat de heffing niet “met een vingerknip kan worden ingevoerd”. De bedoeling is dat het dossier beslissingsklaar is voor de regering die in 2019 aantreedt.

Corrigeer

MEER NIEUWS