FOTO. 'Warm en Stijlvol' wil vernieuwing Gaston Martensplein op politieke agenda zetten

De werkgroep 'Warm en Stijlvol' werkt hard om de hernieuwing van het Gaston Martensplein op de politieke agenda te krijgen.

De denktank werd in het leven geroepen door ex-architect Hubert Carpentier die op het Gaston Martensplein woont en naar eigen zeggen met lede ogen aanziet hoe het plein verwaarloosd wordt. Deze winter maakte de groep een 3D-schets van hoe zij het plein een nieuw elan konden geven. Omdat zo'n plan alleen uitgevoerd kan worden met politieke steun, stuurde 'Warm en Stijlvol' een brief naar alle partijvoorzitters

in Zulte. “We kregen van elk van hen een antwoord, sommigen kwamen ook langs om de zwakke punten te bekijken op het plein”, legt Hubert uit. “Alle vier beloofden ze de renovatie van het Gaston Martensplein op te nemen in hun verkiezingsprogramma op 14 oktober. We sturen ook aan op een opname van de renovatie in projecten als de sites Lys Yarns en Wolspinnerij-Denys. We willen geen polemiek, maar hopen een signaal te geven dat we een inhoudelijk debat willen voeren. We wachten nu de programma's van de partijen af om te bekijken welke partij zijn programma vertaalt naar wat er ons beloofd is en dan zullen we evalueren”, vult voorzitter van de cultuurraad Patric Jacobs aan. De werkgroep stuurde ook zijn kandidatuur in voor het burgerbudget, waarbij het gemeentebestuur 10.000 euro ter beschikking stelt van het meest populaire voorstel van burgers om een bepaald project uit te werken. “We vinden de manier van stemmen een gemiste kans, het algemeen belang zou immers bij elk project moeten primeren. Eigenlijk zou elk ingestuurd project, los van de winnaar, ook buiten het burgerbudget uitgevoerd moeten worden.”

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio