Voetbal - Wim Wauters kaart in ‘Klein Sicilië in Voetballand’ de wereld van de scheidsrechters-commissie aan

“Ik wil de voetbalbond wakkerschudden”

“Ik wil de voetbalbond wakkerschudden”

Wim Wauters: “Opleiders moeten geen enkel bewijs van hun bekwaamheid leveren.” Foto: Marc Van Hecke

Gent / Aalter -

De problematiek rond de scheidsrechters is niet nieuw. Het is wel de eerste keer dat een gewezen scheidsrechter de verhalen openbaar maakt en vertelt hoe het er in de verborgen wereld van de scheidsrechterscommissie werkelijk aan toegaat.

‘Klein Sicilië in voetballand’ is het relaas van een ‘bewerkte’ carrière van voetbalscheidsrechter Wim Wauters. “De arbitrage is één van de mooiste hobby's die een sportieveling zich kan inbeelden. Jammer genoeg is de scheidsrechter in de jeugdreeksen en de lagere afdelingen nog steeds een derderangsfiguur voor de Belgische voetbalbond en de aangesloten clubs.”

Auteur Wim Wauters (59) uit Aalter was bij de arbitrage betrokken van 1979 tot en met 2013 waarvan vijf seizoenen als scheidsrechter en assistent-scheidsrechter in de hogere afdelingen. Hij gaf gedurende vele jaren de basiscursus aan de kandidaat-scheidsrechters via de scheidsrechtersvriendenkringen in Oostende en het Noorden van de provincie Oost-Vlaanderen.

“Ik begon te schrijven om enerzijds mijn ervaringen openbaar te maken. Daar zitten straffe verhalen bij. Maar bovenal wil ik de onrechtvaardigheden aankaarten. Het goed niet goed met de Belgische arbitrage. Ik laat me in het boek niet alleen kritisch uit maar schuif ook oplossingen naar voor om uit de impasse te geraken”, vertelt Wauters.

“De voorbije decennia daalde het aantal scheidsrechters voortdurend. Steeds weer wordt gezocht naar redenen buiten de eigen organisatie, lees de Belgische voetbalbond. Het liefst wordt verwezen naar de verbale agressie die de scheidsrechters in de jeugdreeksen moeten ondergaan. De grootste waarheid ligt echter op andere vlakken die men bewust naast zich neerlegt”, vertelt Wim Wauters in zijn inleiding. “Er zitten veel hiaten in de opleiding waardoor jonge talenten snel afhaken. Opleiders moeten geen enkel bewijs van hun bekwaamheid leveren. Er zijn opleiders die scheidsrechters moeten controleren op een niveau waarop ze zelf nooit wedstrijden floten. Kan iemand me uitleggen hoe een gewezen scheidsrechter in derde provinciale als opleider kan fungeren voor scheidsrechters in de eerste klasse van het amateurvoetbal?”

Vriendjespolitiek

“De vriendjespolitiek in dit wereldje is alom aanwezig. Een opleider zou men een mandaat van vijf jaar moeten geven dat eventueel kan verlengd worden met nog eens vijf jaar. Maar dan houdt het op. Tijden veranderen en sommigen zijn echt niet meer mee met de evoluties”, neemt Wauters in zijn boek geen blad voor de mond. “En dat men eens begint met de scheidsrechters los te koppelen van de clubs. Er moet een onafhankelijk orgaan komen die de scheidsrechters kan opleiden, zoals het in Engeland gebeurt.”

Maar de slotpreek van Wauters is duidelijk. “Zolang er geen einde komt aan de ons-kent-onsmentaliteit en er niet effectief wordt gekeken naar iemands kwaliteiten, naar iemands kennis en niet naar iemands kennissen, pas dan zal de voetbalarbitrage weer aantrekkelijk worden. Ja, ik wil de voetbalbond wakkerschudden.”

‘Klein Sicilië in voetballand’ werd uitgegeven door Peleman Industries, kost 19,50 euro (+ 4,95 euro verzendingskosten) en kan worden aangeschaft via www.shopmybooks.com

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio