FOTO. Deinze Industrie debatteerde over de fusie Deinze - Nevele en de economische gevolgen

Vorige dinsdag nodigden schepen Norbert De Mey, bevoegd voor KMO en Industrie, en ondernemerskoepel Deinze Industrie alle ondernemers van de regio uit voor een boeiende info- en debatavond over de economische gevolgen van de fusie Deinze en Nevele. Spreker en moderator professor Koenraad De Ceuninck debatteerde met de experten over prangende economische thema’s en hoe ermee omgaan na de fusie.

In het panel zetelden burgemeesters Jan Vermeulen van Deinze en Johan Cornelis van Nevele, schepen van Deinze Norbert De Mey, schepen van KMO en Industrie, prof. Koenraad De Ceuninck (UGent/vakgroep Politieke Wetenschappen/expert in gemeentefusies), directeur Sofie Vandelannoote van Veneco,       waarnemend directeur Provinciale Oost-Vlaamse Ontwikkelingsmaatschappij_POM Dieter Geenens en Jan Leroy, directeur Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten_VVSG.

De conclusie van professor Koenraad De Ceuninck na het panelgesprek: ‘Het is goed dat er lokaal wordt nagedacht over de gevolgen die de fusie Deinze-Nevele kan genereren, ook op het vlak van economie. Het feit dat beide lokale besturen toch een ander economisch profiel hebben biedt nu eenmaal kansen. Beide besturen zijn complementair en moeten op zoek naar wat hen bindt en waarop het nieuwe bestuur de komende jaren na de fusie moet inzetten. Het panelgesprek boog zich daar specifiek over door onder meer de volgende thema’s aan te snijden: economisch profiel van de nieuwe stad, ruimte, financiën en fiscaliteit, mobiliteit en de rol van de lokale overheid daarin. Het zijn stuk voor stuk thema’s en dossiers waar ondernemers mee bezig zijn en die bepalend zijn voor de richting die men de komende jaren wil uitgaan met de stad.'

‘De avond heeft ook duidelijk gemaakt dat er, zeker voor de bestuursploeg die aantreedt in 2019, werk op tafel ligt om op het vlak van handel, lokale economie en ondernemen de beleidsprioriteiten te bepalen. Er leven goede ideeën bij zowel de huidige bestuursploegen als de ondernemers, maar het komt er nu op aan om die ook te vertalen naar de bestuurlijke praktijk de komende jaren. Op die manier kan de fusie voor ondernemend Deinze en Nevele alleen maar een troef zijn die de nieuwe stad op economisch vlak vooruit kan helpen. Dat bovendien niet alleen in een lokale betekenis, maar ook in een ruimere regionale context,’ besluit de professor.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio