Buitenlandse investeerders kiezen steeds meer voor Vlaanderen ten koste van Brussel

Ons land trok vorig jaar 215 buitenlandse investeringsprojecten aan, een absoluut record. Die stijging was echter volledig op conto van Vlaanderen, dat met 62 procent of 134 projecten goed was voor het grootste deel van de buitenlandse investeringen. Wallonië en Brussel hinken achterop, met respectievelijk 44 en 37 projecten. Vooral Brussel, dat in 2016 nog 47 buitenlandse investeringen binnenhaalde, verliest terrein. Dat bleek maandag uit de resultaten van de barometer van de Belgische attractiviteit van EY.

De aantrekkingskracht van Vlaanderen blijkt niet alleen uit de reële investeringscijfers, maar ook uit het perceptie-onderzoek van EY. Zo blijft Vlaanderen in de perceptie de aantrekkelijkste investeringsregio (van 42 pct het jaar voordien naar 51 pct), ten nadele van Brussel (van 34 naar 29 pct). Een zorgwekkende evolutie, vinden de onderzoekers, want in 2015 klokte Brussel nog af op 63 procent. Wallonië blijft min of meer stabiel op 10 pct. Opmerkelijk: Brussel blijft voor bedrijven die (nog) niet in België actief zijn de meest aantrekkelijke regio, maar kan die status dus niet verzilveren bij de bedrijven die wel actief zijn in ons land.

In de ogen van de investeerders heeft de Belgische hoofdstad vooral te lijden onder omslachtige administratieve procedures en hoewel enerzijds de toegang tot de transportinfrastructuur als een troef wordt gezien, wegen de mobiliteitsproblemen zwaar door. Vlaanderen wordt door de buitenlandse investeerders positief geassocieerd met een stabiel sociaal klimaat, de aanwezigheid van kwaliteitsvol personeel en beschikbare subsidies en overheidssteun. De grootste troef van Wallonië is volgens de ondervraagde bedrijfsleiders de beschikbare ruimte. De meesten (68 pct) laten zich echter afschrikken door de onvoldoende kennis van andere talen in Wallonië.

Imagoprobleem

Dat Brussel met een imagoprobleem kampt, blijkt ook uit de stedenranglijst. De aantrekkelijkste Europese steden voor buitenlandse investeerders zijn Parijs, Londen en Berlijn, gevolgd door Frankfürt en Amsterdam. Dat Parijs over Londen springt is volgens de onderzoekers een gevolg van het beleid van de Franse president Macron en van de Brexit. Londen boet overigens al voor het derde jaar op rij aan populariteit in. Brussel wordt door slechts 7 procent van de investeerders gezien als een aantrekkelijke stad om in te investeren en staat daarmee op de negende plaats.

Alle buitenlandse investeringsprojecten samen leverden ons land in 2017 5.838 jobs op. Vooral Vlaanderen scoort goed, met 4.872 gecreëerde jobs, een gemiddelde van 36 jobs per investeringsproject. Wallonië en Brussel blijven steken op respectievelijk 18 en 4 jobs per project, wat neerkomt in 2017 op 805 en 161 jobs. Naast de Verenigde Staten zijn het vooral onze buurlanden die steeds vaker in België investeren. De toename van het aantal investeringen laat zich vooral voelen in vijf sectoren die het erg goed doen: transport en logistiek, chemiesector, dienstensector, farmaceutische sector en digitale sector.

Te vroeg

De stijging wordt overigens weerspiegeld in de houding van buitenlandse bedrijfsleiders. Zo is 30 procent positief gestemd over de Belgische attractiviteit, tegenover 26 procent een jaar eerder. De onderzoekers waarschuwen er echter voor dat het nog te vroeg is om te spreken over een herstel van het optimisme: de meerderheid van de bedrijven voorspelt namelijk een status quo (51 pct) of een achteruitgang (8 pct).

Op Europees niveau bereikte het aantal directe buitenlandse investeringen, met een stijging van 10 procent, eveneens een hoogtepunt. Er is sprake van 6.653 projecten. De Europese investeringsranking wordt aangevoerd door het Verenigd Koninkrijk. De groei van 6 procent ten opzichte van 2016 betekent niettemin voor de Britten een vertraging. De onderzoekers vermoeden dat heel wat bedrijven als gevolg van de Brexit beslissingen over toekomstige investeringen tussen het Verenigd Koninkrijk en Europese locaties opschorten in afwachting van meer duidelijkheid met betrekking tot de toekomstige handelsrelaties tussen het VK en de EU. België bezet, net als vorig jaar, de achtste plaats en moet daarmee buurlanden als Duitsland, Frankrijk en Nederland laten voorgaan.

Wil België aantrekkelijk zijn en blijven voor buitenlandse investeerders, dan moet het volgens de onderzoekers inzetten op het verlagen van de belastingen (voor 34 pct van de bedrijfsleiders een prioriteit) en de arbeidskosten en meer steun verlenen aan hoogtechnologische industrieën en innovatie. Het mobiliteitsprobleem aanpakken is eveneens van groot belang: 43 procent van de bedrijven zegt dat de files en de weginfrastructuur een negatieve impact hebben op hun investeringsbeslissingen.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

IN HET NIEUWS

Het beste van Enkel voor abonnees