Vraag voor de Wetenschap

Zullen we in de toekomst onzichtbaar kunnen worden?

© if

Zullen we in de toekomst snel even onze onzichtbaarheidsmantel omgooien als we niet gevonden willen worden? Vincent Ginis van de VUB heeft goed nieuws en slechts nieuws voor de Harry Potter-fans onder ons: ja, onzichtbaarheidsmantels zijn mogelijk. Sterker nog: ze bestaan al. Maar met enkele fundamentele beperkingen...

jvh

Op onze vraag of onzichtbaarheidsmantels in de toekomst realiteit worden, antwoordt Vincent Ginis van de onderzoeksgroep Toegepaste Fysica van de VUB verrassend optimistisch: “Het antwoord op die vraag hangt erg af van wat je verstaat onder ‘onzichtbaarheid’ en ‘toekomst’. Laat ons beide woorden wat beperken om een zinnig antwoord te kunnen geven: ‘onzichtbaar’ is dan ‘onzichtbaar voor het menselijke oog’. En wat de toekomst betreft … Had iemand in 1918 kunnen voorspellen hoe 2018 er op technologisch vlak zou uitzien? Voorspellingen over een eeuw of meer durf ik dus niet te doen. Maar zelfs als je de toekomst afbakent als ‘ergens in de komende 15 jaar’ is mijn antwoord op uw vraag: ‘Wellicht wel, ja! Maar je zal er geen (willen) kopen.”

“Het is namelijk zo dat er nu al verschillende werkende demo’s van onzichtbaarheidsmantels bestaan, die voorwerpen onzichtbaar maken voor alle kleuren die het menselijke oog kan waarnemen. Toegegeven, geen enkel prototype werkt heel goed: je kan nog steeds de contouren van de mantel zien, sommige kleuren worden beter onzichtbaar gemaakt dan andere, en de totale mantel is vaak nog veel groter dan het te verbergen voorwerp zelf. Maar de meeste fundamenteel wetenschappelijke problemen lijken van de baan. De vragen die nu nog moeten worden opgelost zijn eerder technologisch van aard: hoe maak je zo’n mantel in een compacter formaat? En hoe zorg je ervoor dat het praktisch geproduceerd kan worden, buiten een academisch laboratorium?”

“De vraag blijft wel of je zo’n onzichtbaarheidsmantel wel zou willen kopen. Eén van de onderwerpen die wij in ons onderzoek hebben bestudeerd is namelijk wat je zelf kan zien als je in zo’n onzichtbaarheidsmantel kruipt. En dat blijkt nogal tegen te vallen…Als je onzichtbaar wil zijn voor de omgeving, dan zal je ook je omgeving niet kunnen zien. Dat zijn de fundamentele wetten van de optica, en daar valt echt niets aan te doen: de natuur houdt blijkbaar niet van valsspelers.”

“Betekent dat dan dat onzichtbaarheidsmantels niet nuttig zullen zijn? Hoegenaamd niet. De principes erachter zullen in eerste instantie gebruikt worden om bijvoorbeeld zonnecellen, optische chips, of blinde vlekken van camera’s efficiënter te maken. En die principes zijn ook toepasbaar in andere wetenschappelijke velden. Zo kunnen eilanden onzichtbaar gemaakt worden voor tsunami’s, wolkenkrabbers voor aardbevingen, en ruimtes geïsoleerd worden van temperatuurschommelingen. Drie toepassingen die erg dicht bij concrete, commerciële realisatie staan. De eerste onzichtbaarheidsmantels die in het dagelijkse leven zullen verschijnen zullen dus toch erg zichtbaar zijn voor het menselijke oog.”

Veertig dagen lang probeerden Het Nieuwsblad en een groep Vlaamse wetenschappers een vraag te beantwoorden waarvan je wakker ligt. Met ‘Vraag voor de wetenschap’ proberen het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en Het Nieuwsblad de wetenschap dichter bij de burger te brengen. De ingestuurde vragen dienen als insteek om een Vlaamse Wetenschapsagenda op te stellen. Die agenda zal de Vlaamse wetenschap de komende jaren helpen om beter in te spelen op de vragen die leven bij de bevolking. De campagne is een initiatief van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO), in opdracht van Vlaams minister Muyters, bevoegd voor wetenschap en innovatie, in samenwerking met een brede groep wetenschappelijke organisaties, zoals de Vlaamse universiteiten en hogescholen.

Meer over Vraag voor de Wetenschap

MEER NIEUWS