Liesbeth Homans slaat terug nadat Groen vraagt om haar ontslag: “Laat me niet beschuldigen van leugens”

Liesbeth Homans slaat terug nadat Groen vraagt om haar ontslag: “Laat me niet beschuldigen van leugens”

Foto: BELGA

Het Vlaams Parlement heeft woensdag urenlang gedebatteerd over de stijgende kinderkansarmoede in Vlaanderen. Oppositiepartijen SP.A en Groen namen daarbij het beleid van de Vlaamse regering en van minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) op de korrel. Groen vindt zelfs dat Homans moet opstappen omdat haar beleid “faalt” en omdat ze “liegt”. Die kritiek pikte Homans niet. “Ik laat me niet beschuldigen van leugens. Ik laat dat niet toe. Ik vind dat zeer laag-bij-de-gronds en het is totaal niet waar”, zei ze in het Vlaamse halfrond.

De Kansarmoede-index 2017 van Kind & Gezin toonde aan dat meer kinderen tussen 0 en 3 jaar bij de geboorte opgroeien in een situatie van kansarmoede. De index lag op 13,76 procent, wat 0,94 procentpunt meer is dan het jaar voordien.

In een reactie wees minister Homans op de toename van het aantal vluchtelingen als een van de oorzaken van de stijging van de index. Armoede-expert Wim Van Lancker (KU Leuven) plaatste meteen vraagtekens bij die stelling. Volgens hem wordt er in de statistieken van Kind en Gezin met geen woord gerept over vluchtelingen. De minister verwees daarop naar een extra rapport dat nog niet online staat, maar waarin wel een onderscheid zou staan tussen vluchtelingen en niet-vluchtelingen. Maar volgens Kind en Gezin bestaat dat rapport niet.

“Maat is vol”

Voor oppositiepartij Groen is de maat vol. De partij beschuldigt Homans van “leugens” en zegt dat ze niet meer kan functioneren als minister. “Nog nooit zoveel kinderen in armoede en minister Homans gebruikt onbestaand cijfermateriaal om te schuld af te schuiven op de meest kwetsbaren. Niet alleen minister Homans heeft een probleem, maar ook de hele Vlaamse regering.”

Groen dient daarom woensdag een motie van wantrouwen in. “Deze minister ontneemt kinderen kansen en gebruikt leugens om de schuld af te schuiven. Dat tolereren we niet”, stellen fractieleider Björn Rzoska en Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt.

“Op een bepaald moment houdt het op. Deze minister weigert al jaren om echte maatregelen te nemen die de armoede effectief doen dalen. Ze liegt op kap van vluchtelingen om zichzelf goed te praten. Daarvoor heeft ze geen enkel bewijs, bevestigt ook Kind en Gezin. Deze minister ontloopt haar verantwoordelijkheid en kan wat ons betreft niet meer functioneren”, aldus Rzoska.

Volgens Groen moet er een nieuwe minister van Armoedebestrijding komen. “Wij vragen een nieuwe minister die effectieve maatregelen neemt, zoals het optrekken van de laagste inkomens tot aan de armoedegrens, het toekennen van huursubsidies voor de meest kwetsbaren en een progressieve hervorming van de kinderbijslag. Armoede wegwerken is wel degelijk mogelijk. Het is een kwestie van politieke wil”, zegt Elke Van den Brandt.

Homans countert kritiek

Homans verdedigt zich in een reactie bij Belga tegen de forse kritiek. “Ze heeft ook nergens gezegd dat vluchtelingen de enige oorzaak zijn”, benadrukt haar woordvoerder. De N-VA-minister ontkent verder dat ze de link met vluchtelingen zou hebben “verzonnen” en baseert zich naar eigen zeggen op informatie van Kind & Gezin, meer bepaald op de toelichting bij de kansarmoedecijfers van 2019. Daarin wordt onder meer verwezen naar de stijging van de kansarmoede bij kinderen van moeders uit Azië (met name Syrië en Afghanistan). En vervolgens staat er letterlijk: “In die gezinnen ligt kansarmoede veel hoger, wat ook logisch is wanneer het over vluchtelingen gaat”.

Volgens het kabinet-Homans legde Kind & Gezin vorig jaar dus zelf de link met het effect van de vluchtelingencrisis. En uit de nieuwe cijfers van Kind & Gezin blijkt nu dat het aandeel kinderen met een moeder uit Azië in 2017 nog gestegen is (van 12,8 procent in 2016 naar 13,9 procent in 2017). “Als je dan kijkt naar 2014, kun je spreken van een stijging met bijna 38 procent”, klinkt het.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees