Vlaamse farmabazen die veroordeeld werden voor leveringen aan drugsbaron vragen vrijspraak in beroep

Vlaamse farmabazen die veroordeeld werden voor leveringen aan drugsbaron vragen vrijspraak in beroep

Foto: Photo News

Brussel -

Het federaal parket heeft maandag voor het Brusselse hof van beroep celstraffen van 4 jaar gevorderd tegen Rita L. en haar dochter Sophie E., de bedrijfsleiders van twee farmaceutisch bedrijven. Volgens het parket hadden ze zich schuldig gemaakt aan drughandel en inbreuken op de geneesmiddelenwetgeving door efedrinepillen uit te voeren naar Mexico, die gebruikt worden bij de de aanmaak van de drug methamfetamine, en aan handel in namaakgeneesmiddelen.

De verdediging betwistte alle tenlasteleggingen en wees een voormalig zelfstandig medewerker aan als de kwaadaardige spil in het verhaal. Volgens het parket voerden Sterop en Sterop Overseas in 2007 en 2008 vijftien ladingen efedrinepillen en pseudo-efedrinepillen uit naar Mexico, goed voor meer dan 4,5 ton pure efedrine. De aflevering van efedrine in België was op dat moment door een wetswijziging verboden, automatisch werd ook de uitvoer van efedrinepillen verboden.

Vlaamse farmabazen die veroordeeld werden voor leveringen aan drugsbaron vragen vrijspraak in beroep
Sophie E. Foto: Photo News

Sophie E. en Rita L. moesten daarvan op de hoogte zijn aangezien zij als leiders van een farmaceutisch bedrijf verondersteld werden de geneesmiddelenwetgeving nauwgezet op te volgen, klonk het.

Toelating vervallen

Sterop en Sterop Overseas beschikten weliswaar over zogenaamde uitvoerdeclaraties voor efedrine en pseudo-efedrine maar de bedrijfsleiding moest weten dat die vervielen door de nieuwe wetgeving. Bovendien wisten of waren de twee er zich ook van bewust dat die pillen zouden gebruikt worden om methamfetamine te maken, aldus het parket.

Daarnaast zouden Sophie E. en Rita L. zich ook schuldig gemaakt hebben aan de handel in namaakgeneesmiddelen door Chinese geneesmiddelen in te voeren, die te herverpakken in Sterop-verpakkingen en ze vervolgens door te voeren naar Libië.

2 en 3 jaar cel

De Brusselse correctionele rechtbank had de twee in februari veroordeeld tot celstraffen van 2 en 3 jaar met uitstel maar het federaal parket eiste strengere gevangenisstraffen. De verdediging van beide zaakvoerders ging hard in tegen de vordering van het federaal parket en pleitte voluit voor de vrijspraak.

“Volgens het federaal parket waren de ladingen bestemd voor de grote drugsbaron Ezio Figueroa-Vasquez maar er is niet het minste bewijs dat die man inderdaad een drugsbaron was”, klonk het. “De correctionele rechtbank heeft hem volledig vrijgesproken en het federaal parket is daar niet tegen in beroep gegaan. Net zo min bewijst het federaal parket dat de bedrijven aan wie de efedrine geleverd werd, eigendom waren van die Figueroa-Vasquez.”

Het argument dat de zaakvoerders van Sterop moesten weten dat de efedrine zou gebruikt worden om drugs te maken is onredelijk, aldus de verdediging. “Sterop en Sterop Overseas hadden alle nodige vergunningen om die producten uit te voeren, en hebben steeds het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) verwittigd van al hun leveringen. Dat heeft nooit geprotesteerd. Het klopt dat de aflevering van efedrine op dat moment verboden was door een Koninklijk Besluit maar dat gold enkel voor de aflevering door apothekers aan patiënten, niet voor leveringen aan groothandelaars, en dat KB gold enkel binnen België. Dat Mexico in juni 2008 de invoer van efedrine heeft verboden, heeft de Belgische douane zelf pas in februari 2009 achterhaald. Hoe konden onze cliënten dat dan weten? “

Mexicaanse klanten

Volgens de verdediging was Sterop bovendien nagegaan of de klanten in Mexico niet alleen over een vergunning beschikten om geneesmiddelen te verhandelen, maar ook of ze een invoervergunning voor de efedrine hadden. Beide documenten werden hen overgemaakt en nagekeken door zelfstandige medewerker Christian D. Die zou, volgens de advocaten van Rita L. en Sophie E. wel geweten hebben dat er iets aan de hand was maar daar wijselijk over gezwegen hebben, aangezien hij zelf in het zwart en achter de rug van de Sterop-leiding, commissielonen opstreek.

“Het is die Christian D. die nadien emails en facturen gaat vervalsen om onze cliënten mee in het bad te trekken, en die het met de federale politie op een akkoordje probeert te gooien”, klonk het nog.

Het proces wordt voortgezet op 26 juni.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees