Genkse CD&V-schepen veroordeeld tot gevangenisstraf van 18 maanden wegens passieve corruptie

Genkse CD&V-schepen veroordeeld tot gevangenisstraf van 18 maanden wegens passieve corruptie

Ali Caglar. Foto: Karel Hemerijckx

Genk -

De correctionele rechtbank van Tongeren heeft de Genkse schepen Ali Caglar (CD&V) donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden met uitstel en een boete van 6.000 euro. De schepen is ook voor tien jaar ontzet uit zijn rechten.

Ook de voormalige president van de Hells Angels in Genk, Fabrizio Muto, en ondernemer Hendrik Pals werden veroordeeld tot een zelfde gevangenisstraf met uitstel en boete.

De Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) begon onder leiding van het federale parket een onderzoek nadat speurders in een drugsonderzoek een telefoongesprek hadden afgeluisterd waarin de naam van Fabrizio Muto viel. Die benaderde de schepen in 2009 voor de organisatie van een benefiet. Muto bracht de Genkse schepen daarna in contact met Hendrik Pals. Die wilde met zijn firma opdrachten binnenhalen bij Infrax, netbeheerder voor gas en elektriciteit.

Caglar bracht de ondernemer in contact met de technische directeur van Infrax. “Het was een dienstbetoon waarop je informatie geeft”, zo zei Caglar tijdens de zitting eind april. De gesprekken zouden niets opleveren. In een telefoongesprek tussen Muto en Caglar vroeg de schepen of Muto niet voor bijkomende sponsors kon zorgen.

In een later gesprek liet Muto weten dat hij in de persoon van Pals iemand gevonden had om het verkiezingsdrukwerk van Caglar te sponseren. Pals betaalde wel een deel van het verkiezingsdrukwerk van Caglar. Deze bewuste factuur werd niet aangegeven. De waarde van de factuur werd verbeurdverklaard.

Als hij de factuur wel had aangegeven, was Caglar boven het plafond van de verkiezingsuitgaven gekomen. Volgens het vonnis wist Caglar dit en wist hij ook dat hij die sponsoring niet mocht aanvaarden. “De rechtbank stelt vast dat beklaagde Caglar dat opzettelijk uit zijn verkiezingsuitgaven en sponsoringlijst heeft weggelaten. Hij heeft immers een constructie opgezet met de vermelde valse factuur waardoor hij zijn verkiezingsuitgaven en de sponsoring kon omzeilen.”

Doordat hij de bewuste factuur niet aangaf, is het mogelijk dat Caglar door deze sponsoring “een mogelijke concurrentievervalsing ten aanzien van andere medekandidaten kreeg”.

Doordat de schepen voor tien jaar zijn burgerrechten kwijt, is kan hij zich normaal gezien niet kandidaat stellen voor een politiek ambt bij de komende verkiezingen. In aanloop van deze zaak had Caglar zijn bevoegdheden als schepen al neergelegd.

Nadat hij het vonnis van dertig bladzijden grondig bestudeerd had, liet advocaat Jan Swennen weten dat er beroep wordt aangetekend tegen de veroordeling. “We hebben beslist om beroep aan te tekenen tegen het vonnis. Wat de verdere gevolgen zijn op politiek vlak, daar doe ik in overleg met mijn cliënt geen uitspraak over. Verder overleg hierover zal moeten plaatsvinden.”

“De rechtbank heeft bijzonder belang gehecht aan het feit dat mijn cliënt een politicus is en heeft gemeend dat een strenge bestraffing noodzakelijk is.”

Door de beroepstermijn van dertig dagen waarover alle partijen beschikken om in beroep te gaan, en het gerechtelijke verlof van twee maanden, lijkt een behandeling van de zaak voor het Hof van Beroep in Antwerpen niet meer haalbaar voor de verkiezingen van oktober. Zolang de beroepsprocedure loopt, is het vonnis nog niet definitief en kan Caglar zich in principe kandidaat stellen.

Over het feit of hij in Genk zal gebruikmaken van die mogelijkheid en zal opkomen bij de verkiezingen, deden Caglar en zijn advocaat geen uitspraak.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees