Tabaksfabrikanten vastbesloten politici tot op het hoogste niveau te beïnvloeden

Tabaksindustrie start campagne tegen De Block: lobby-offensief tegen het neutrale pakje

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wil dat sigaretten in 2020 ­alleen nog verkocht worden in neutrale pakjes. De maatregel komt een van de komende weken op de ministerraad, maar De Block heeft de tabaksindustrie afgelopen dinsdag al officieel op de hoogte gebracht. De sector heeft daarop beslist al het moge­lijke te doen om het plan alsnog tegen te houden. Uit bewijzen waarover Het Nieuwsblad beschikt, blijkt dat het de bedoeling is actief politici te benaderen tot op het hoogste niveau.

Als het van minister De Block afhangt, zijn sigaretten en tabak binnen twee jaar alleen nog te koop in verpakkingen die een stuk onaantrekkelijker zijn dan de huidige. Sinds mei 2016 bevatten pakjes al grotere ontradende foto’s, het gevolg van strengere regels die destijds zijn opgelegd door Europa. Maar De Block wil nog een stap verder gaan en neutrale verpakkingen invoeren. Die bevatten in principe geen logo’s meer, en geen felle of herkenbare kleuren.

De Block maakte haar intenties bekend bij de lancering van haar antitabaksplan, ook in 2016. Ze verwees toen naar de invoering ervan in Australië en het feit dat het aantal rokers daar in een paar jaar zakte van zo’n 16 naar 13,3 procent.

De definitieve beslissing is nu pas dichtbij. Een van de komende weken legt De Block haar voorstel op de tafel van de ministerraad om daar “hopelijk” een akkoord te bereiken. Volgens insiders zou vooral regeringspartij N-VA nog dwarsliggen.

De minister wil de neutrale pakjes invoeren in 2020. En dat is ook wat de grote tabaksfabrikanten in ons land, zoals Philip Morris en British American Tobacco, afgelopen dinsdag te horen kregen op een vergadering bij de FOD Volksgezondheid.

“De meeting kwam er op vraag van de minister”, zegt Jan Eyckmans, woordvoerder bij de overheidsdienst. “Zij had beloofd de sector in te lichten indien haar plannen concreter werden. We hebben alle ­intenties uitgelegd, de invoering in andere landen besproken en daarna opmerkingen en bezwaren ge­noteerd. Die bezorgen we later in een verslag aan het kabinet.”

Onder meer in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Australië zijn er al neutrale pakjes. De tabaks­sector probeerde ze tegen te houden met rechtszaken, maar verloor die tot dusver allemaal.

Vicepremiers benaderen

Het informeren van de betrokken sectoren over beleidsplannen gebeurt geregeld. Maar deze keer blijft de samenkomst bij Volks­gezondheid niet zonder gevolgen, zo blijkt nu. Omdat de definitieve ­beslissing pas later valt, krijgt de ­tabaksindustrie de kans om zwaar te lobbyen tegen de plannen van De Block. En dat zijn de tabaksproducenten ook van plan, zo blijkt uit bewijzen waarover Het Nieuwsblad beschikt. Het plan van aanpak is duidelijk: parlementsleden en vicepremiers benaderen in de hoop de neutrale verpakking alsnog tegen te houden.

Minister De Block be­nadrukt dat zij tot nog toe niet benaderd is met de vraag haar plan te laten varen, noch door de sector noch door liberale collega-ministers. “En sowieso komt de lobby er bij ons niet in”, zegt haar woordvoerder.

Toch bestaat de kans dat de invoering van de neutrale verpakkingen nu weer vertraging oploopt, zegt ­expert Luk Joossens van de Association of European Cancer Leagues. Hij voert al decennia strijd tegen tabak en kent de sector erg goed. “Het is nochtans nu of nooit. Na de zomer rest er te weinig tijd tot de verkiezingen. Volksgezondheid had moeten wachten met het verwittigen van de sector tot er een consensus was binnen de regering. Die is er nu nog niet en dus staat de deur open voor pogingen tot sabotage.”

“Tabaksbedrijven zijn erg be­dreven in het beïnvloeden van de politiek. De afgelopen decennia zijn ze er meermaals in geslaagd maatregelen af te remmen of af te zwakken. Het heeft twintig jaar geduurd voor er in België een reclameverbod kwam, en dan nog met een uitzondering voor verkoopplaatsen.”

Corrigeer

MEER NIEUWS