Dit is een exclusief artikel voor jou.
Dit exclusieve artikel lezen? Doe het gratis >

Alle adviesraden vragen meer aandacht voor fietser

Alle adviesraden vragen meer aandacht voor fietser

Foto: Guy Delforge

Bornem -

De dertien adviesraden van de gemeente Bornem maakten elke een memorandum op met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Alle partijen kregen een exemplaar van de dertien memoranda.

Bornem heeft dertien adviesraden: de sportraad, het drugspreventieplatform, de cultuurraad, seniorenraad; de jeugdraad, de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro), de commissie verkeer en mobiliteit (covemo), het overleg lokale economie, het welzijnsoverleg, het lokaal overleg kinderopvang, de milieuraad, landbouwraad en de mondiale raad. Verder zijn er nog drie instellingsgebonden beheerraden: voor het cultuurcentrum, voor de Academie voor Woord, Muziek en Dans en voor de bibliotheek ...

Het beste van Enkel voor abonnees