Eén op de vier vrouwen in cultuursector slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag, minister komt met actieplan

De helft van de vrouwen in cultuur- en mediasector ervaarde het afgelopen jaar grensoverschrijdend gedrag. Vlaams minister Sven Gatz had een onderzoek ingesteld naar grensoverschrijdend gedrag in de sector na de zaak Bart De Pauw.

lbo

In de nasleep van de #metoo-beweging en de zaak rond tv-figuur Bart De Pauw doken er vorig jaar allerlei berichten en getuigenissen op over gevallen van grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector. Vlaams minister van Cultuur en Media Sven Gatz (Open Vld) kondigde een onderzoek aan en ging daarvoor aankloppen bij Universiteit Gent. De onderzoeksgroep CuDOS (vakgroep Sociologie) van Universiteit Gent bracht na een bevraging van 2.161 personen het seksueel grensoverschrijdend gedrag in die sectoren op een gedetailleerde manier in kaart.

Uit dat onderzoek blijkt nu dat de helft van de vrouwen in de cultuur- en of mediasector het voorbije jaar te maken kregen met grensoverschrijdend gedrag. Vaak gaat het dan om ongepaste of seksistische toespelingen tijdens conversaties op het werk.

© BELGA

Maar het blijft niet bij opmerkingen alleen. Zo geeft 1 op de 4 vrouwen in de cultuursector aan dat zij het voorbije jaar ook ongewenste fysieke of seksuele toenaderingen hebben ervaren. Vier procent zegt dat zij gedwongen of gechanteerd werden om seksueel contact te hebben. In de mediasector liggen de cijfers iets lager: 1 op de 5 vrouwen geeft aan ongewenste fysieke of seksuele toenaderingen te hebben ervaren en 3 procent werd gedwongen of gechanteerd om seksueel contact te hebben.

Formele melding?

Uit de studie blijkt ook dat slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag dit weinig melden. Zo geeft maar 17 procent van de personen die ooit gedwongen of gechanteerd werden tot seksueel contact aan dat ze daarvan een formele melding hebben gedaan, bijvoorbeeld bij een vertrouwenspersoon of de politie.

Vlaams minister Sven Gatz is “zeer verrast” door de onderzoeksresultaten. “Deze resultaten zijn slecht zonder meer. Dit maakt de nood om tot actie over te gaan alleen groter”, zegt hij.

De Open Vld-minister komt met een actieplan. Zo wil hij eerst en vooral het meldpunt 1712 versterken en bekender maken in de cultuur- en mediasector. Daarnaast komt er een ombudsman voor de cultuur- en audiovisuele sector. En in 2019 komt er een sensibiliseringscampagne waarbij BV’s het peter- en meterschap zullen opnemen. Minister Gatz maakt voor zijn actieplan 102.500 euro vrij.

© ss

© ss

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie