Buurtbewoner krijgt gelijk: plannen verkaveling mogen de vuilnisbak in

Lokeren -

Eén buurtbewoner is erin geslaagd om de vergunning voor de bouw van 175 woningen op een voormalige vervuilde site tussen de Ploegstraat en Vijgenstraat op de wijk Heirbrug in Lokeren te laten vernietigen. Eigenaar en stadsbestuur moeten van nul herbeginnen.

Op de Heirbrugwijk wil de stad Lokeren, sociale huisvestingsmaatschappij De Tuinwijk en private eigenaar Santerra de voormalige verloederde fabrieksterreinen van haarsnijderij Epouse Jacobs en Van den Broeck saneren en er in totaal 175 woningen bouwen. Tegen de plannen kwam in het verleden vanuit de oppositie al heel wat protest maar zowel de stad als de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen, in beroep, leverden al een vergunning af. “Vooral dat laatste was bijzonder merkwaardig,” vertelt buurtbewoner Hervé De Vos. “Want de stedenbouwkundige ambtenaar van de provincie had een negatief advies gegeven. Maar de deputatie legde dat naast zich naar. Daarop heb ik besloten om naar de raad voor de vergunnigsbetwistingen te trekken”, aldus De Vos die meteen de steun van Groen fractieleider Björn Roska kreeg. “Dit is gewoon slecht bestuur. Een mobiliteitsbeleid voer je niet met de natte vinger. De domme verkavelingspolitiek van dit stadsbestuur, botst bij deze op zij grenzen”, adus Rzoska.

“De raad voor vergunningsbetwistingen vindt er een duidelijke keuze moet worden gemaakt voor het al dan niet ondergronds parkeren”, aldus De Vos die hoopt dat de stad deze kans aangrijpt om veel andere pijnpunten uit het dossier weg te werken. “Zo is er onder meer het mobiliteitsprobleem, het onder de grond brengen van de hoogspanningsleidingen en het realiseren van een uitweg voor de bewoners van de Heirbrugstraat langs de achterzijde van hun tuin”, besluit De Vos die hoopt dat het bestuur bij de nieuwe opmaak van de plannen nu wel in overleg wil gaan met de buurt”, besluit De Vos die meteen ook ook buurtbewoner Eddy Van Bockstal (N-VA) achter zijn bezwaar kreeg.

Voorbarig

Schepen van Stadsontwikkeling Filip Liebaut (CD&V) reageert dat euforie voorbarig is. “De totale site is nu deels eigendom van SM Tuinwijk, het stadsbestuur en een private ontwikkelaar. Het besluit van de raad gaat enkel over het deel dat in private handen is. Volgens mij heeft de bestendige deputatie nu vier maanden de tijd om een nieuw besluit te nemen waarbij er dus een betere motivering zal moeten worden gegeven voor dan wel ofwel half ondergronds, ofwel bovengronds parkeren bij slechts drie loten voor meergezinswoningen. Alle andere argumenten in het beroep werden niet weerhouden”, aldus Liebaut.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees