Ambtenaren bij belastingen verliezen elk jaar veertien werkdagen omdat hun computer niet werkt

Ambtenaren bij belastingen verliezen elk jaar veertien werkdagen omdat hun computer niet werkt

Foto: Getty Images

Printers die het niet doen, een computersysteem dat urenlang plat ligt, toepassingen die twee dagen lang onbereikbaar zijn... Volgens de vakbonden is dat de dagelijkse praktijk bij de FOD Financiën. In een enquête hebben ze de ambtenaren gevraagd hoeveel tijd ze daardoor elk jaar verliezen. Het resultaat: liefst 14 werkdagen per jaar.

“Vroeger konden we nog papierwerk doen wanneer het computersysteem het begaf, maar nu zijn we zo afhankelijk van de computer dat we werkloos worden wanneer er weer een panne is.” Volgens Rony Meykens, federaal secretaris van de onafhankelijke vakbond Nuod, zijn die pannes bij de FOD Financiën meer regel dan uitzondering. In de maand mei liet hij hierover een vragenlijst invullen door 3.500 (van de 22.000) ambtenaren van de dienst. De resultaten laten over de hele lijn een slecht rapport zien. De informatica is traag en onbetrouwbaar, en de toepassingen hebben het werk niet per se gemakkelijker gemaakt tegenover vroeger, integendeel.

De vakbond vroeg ook hoeveel werktijd er verloren ging door de traagheid en de pannes. De ambtenaren zelf schatten dat ze sinds begin dit jaar gemiddeld 4,7 werkdagen verloren. “Dus bijna 5 dagen over een periode van vier maanden”, zegt Meykens. “Over een heel jaar kom je uit op een gemiddeld verlies van 14,1 dagen per ambtenaar.”

“Het cijfer kan zeker kloppen”, zegt Marc Nijs, ACV-secretaris bij Financiën. “En dan is het nog verbeterd tegenover enkele jaren geleden. Het pijnpunt blijft dat er steeds meer computertoepassingen bijkomen, maar dat het algemene computersysteem te verouderd is om die last nog te dragen.”

De voorbije jaren is bij de FOD Financiën een stevige personeelsbesparing doorgevoerd. Bevoegd minister Johan Van Overtveldt (N-VA) argumenteerde altijd dat die besparing zou worden gecompenseerd door ICT-toepassingen die het werk efficiënter zouden maken. Maar in de enquête zegt 91 procent van de ambtenaren dat die nieuwe toepassingen het personeelsverlies niet compenseren.

Gisteren in de Kamer beantwoordde Van Overtveldt de klacht van de vakbonden met een overzicht van resultaten die moeten aantonen dat de overheidsdienst inderdaad almaar efficiënter werkt. Maar op de ICT-problemen zelf ging de minister niet in.

Corrigeer