Veel burn-outs bij wie in zorgsector werkt en ook thuis voor familie moet zorgen

Aantal langdurig zieke vrouwen stijgt dubbel zo snel als mannen

Aantal langdurig zieke vrouwen stijgt dubbel zo snel als mannen

Vooral vrouwen vallen uit door langdurige ziekte, blijkt uit cijfers van het Riziv. Omdat ze vaker in zorgsectoren werken, maar ook omdat ze thuis vaker het huishouden moeten doen. “Maar ik wil geen specifiek onderscheid naar vrouwen of mannen”, zegt minister Maggie De Block.

Eind december haalde ons land het trieste record van 404.657 langdurig zieken. Dat is voor een groot deel te ­wijten aan een sterke stijging bij langdurig zieke vrouwen, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en ­Invaliditeitsverzekering (Riziv).

Dat komt deels door de sterke toename van vrouwen op de arbeidsmarkt de afgelopen veertig jaar, zegt Patrick Deboosere, socioloog aan VUB. Ook de regeringsmaatregelen rond langer werken hebben een effect, waardoor meer vrouwen via langdurige ziekte uitstromen.

Aantal langdurig zieke vrouwen stijgt dubbel zo snel als mannen
Foto: NB

Dubbele dienst

Professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven) wijst ook op een andere oorzaak. “De meeste langdurige ziekte is te wijten aan mentale problemen, zoals burn-out, en die doen zich het vaakst voor in sectoren waar veel menselijk contact is. Denk aan de zorg of het onderwijs, sectoren waar ook veel vrouwen werken.”

Die mentale problemen komen volgens Godderis vooral voor bij dertigers en veertigers die carrière maken en tegelijk zorgen voor kinderen en zorgbehoevende ouders, “waardoor ze veel vatbaarder zijn voor burn-out”.

Ook Lutgart Braeckman, professor arbeidsgeneeskunde aan de UGent, wijst op de gevolgen van die zogenaamde citroenloopbaan. “Vrouwen doen nog altijd vaker de ‘dubbele dienst’. Ze moeten meer combineren.” Daarnaast zoeken vrouwen volgens Braeckman sneller hulp, “terwijl mannen daar langer mee blijven rondlopen”.

Klassieke rollen

Beide experts wijzen op de nood aan betere en snellere begeleiding. “Die problemen komen nog veel te laat bij de huisarts of de arbeidsgeneesheer”, zegt Godderis.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wijst in eerste instantie naar de vergrijzing en de feminisering van de arbeidsmarkt. “Hoe meer vrouwen actief, hoe meer vrouwen recht hebben op een vervangingsinkomen”, zegt haar kabinet. De Block benadrukt wel dat ze in haar beleid “geen specifiek onderscheid naar vrouwen of mannen” wil maken. “We hebben al pilootprojecten rond burn-out opgestart in banken en ziekenhuizen, sectoren die het zwaarst getroffen worden.”

Dat De Block geen onderscheid wil maken, vindt Braeckman terecht. “Het heeft geen zin om de klassieke rollen zo nog eens te ­bevestigen. Op den duur krijg je positieve discriminatie, terwijl ­iedereen hier op termijn beter van moet worden.”

Corrigeer

NIEUWS