Nieuwe privacyrichtlijnen maken onderwijs zenuwachtig

Schoolfeest filmen? Eerst aan iedereen de toestemming vragen

© Shutterstock

Pas maar op als je volgend schooljaar een filmpje of foto wil maken van je kleine spruit tijdens het schoolfeest. Bij het ­stedelijk en gemeentelijke onderwijs staat voortaan in het reglement dat je eerst ­toestemming moet vragen aan iedereen die in beeld komt.

Jens Vancaeneghem en Karen Verhulst

“Overeenkomstig de privacywetgeving mogen geen beeld- of geluidsopnamen van medeleerlingen, personeels­leden of andere personen gemaakt of verspreid worden zonder hun uitdrukkelijke toestemming.”

Het staat voortaan nogal technisch geformuleerd in het schoolreglement van de stedelijke en gemeentelijke scholen in Vlaanderen, maar het kan grote gevolgen hebben. Tijdens schoolfeesten bijvoorbeeld halen ouders en grootouders massaal hun camera’s boven om de dansjes van hun (klein)kinderen vast te leggen. Alleen: wat als de ouders van de andere kinderen in beeld daar geen toestemming voor hebben gegeven? En wat als je de beelden op sociale media wil posten?

“Eigenlijk stellen we ons met die passage in regel met de bestaande privacywet­geving”, zegt Patriek Delbaere, algemeen directeur van de onderwijskoepel van steden en gemeenten (OVSG). “Door de nieuwe Europese regels rond gegevensbescherming is de regelgeving aangescherpt. Voor alle duidelijkheid: wij gaan niet voor politie spelen en ouders op de vingers tikken als ze beelden maken.”

De passage moet scholen vooral indekken voor mocht een ouder een klacht indienen. Door het reglement te ondertekenen, ligt vast dat enkel wie de foto nam verantwoordelijk kan worden gesteld. “Ik vind het er zelf ook over”, zegt Delbaere. “Maar dat is de regelgeving.”

De andere koepels springen naar eigen zeggen veel pragmatischer om met die regels. Het katholiek onderwijs heeft een modelbrief gemaakt die scholen kunnen gebruiken om afspraken te maken met de ouders. Daarin wordt opgeroepen om terughoudend te zijn bij “het nemen van veelvuldige foto’s tijdens activiteiten”. “We adviseren onze scholen ouders te sensibiliseren, maar vaardigen geen verbod uit”, zegt Gino De Meester, dataspecialist bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ook bij het ­Gemeenschapsonderwijs houden ze het bij een advies. Of dat in de praktijk gevolgd zal worden, is nog maar de vraag. Aan de ouders van alle kindjes op je foto’s vragen of dat oké is, lijkt veel gedoe.

“Misschien, maar die regels zijn er niet zomaar”, zegt Willem Debeuckelare, voorzitter van de Gegevens­beschermingsautoriteit (de voormalige Privacycommissie). “Denk maar aan leerlingen die een medeleerling pesten en daar filmpjes van online zetten.”

Meer over Onderwijs

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie