HANS. De kiezer spreekt

HANS. De kiezer spreekt

Foto: if

Lochristi - Beste kiezer en potentiële verkozenen, er bestaat momenteel een app of een ander soort digitaal platform waar u en ik als ‘gewone burgers’ onze mening c.q. wensen kunnen ventileren om het komende beleid mee uit te stippelen. Nu weet u ondertussen dat enig scepticisme mij overvalt wanneer het de goede bedoelingen van politici betreft. Doorgaans hollen ze namelijk achter de feiten aan en veelal zijn de getroffen maatregelen doekjes voor het bloeden dan wel vijgen na Pasen. Oude zegswijzen mits gepast gebruikt zeggen soms meer dan duizend woorden.

Ik zou namelijk kunnen zeggen dat bloembakken ophangen en hier mega liters water aan verspillen niet meer van dezen tijd is. En dat wespennesten opruimen nu ineens geld moet kosten ook geen goed idee is maar Ik wil echter een lans breken voor een doelgroep waar ik zelf toe behoor, zonder dat ik echter zelf persoonlijke - lees financiële - belangen heb. U weet dat de doelgroep waarbinnen mijn talenten zich manifesteren de kunstenmakerij is. 


Een belangrijk deel van mijn leven is daaraan gewijd doch ik tracht vooral mijn eigen moeilijk begaanbare pad te bewandelen hetgeen uiteraard een persoonlijke keuze is. Toch sta ik niet alleen binnen deze artistieke branche want ik hoor uit de mond van collega’s van uiteenlopende disciplines een groeiend ongenoegen omtrent de gebrekkige mogelijkheden van onze geliefde gemeente en dan in de eerste plaats de onmogelijkheid om een vaste stek met multiculturele functies te verkrijgen.


Ik heb u in eerdere columns reeds mijn onbegrip te kennen gegeven dat een prachtige site met tal van mogelijkheden met de grond gelijk gemaakt zou worden, hetgeen nu dus ook effectief gebeurd is. (De site Uytenhove) Ik heb eveneens al eens laten verstaan dat cultuur en sport uiteenlopende disciplines zijn en derhalve onverenigbaar binnen één complex.


In Lochristi lijken de plannen dikwijls dermate groots waardoor kleine parels dikwijls aan het megalomane oog van politici ontsnappen. Ik besef maar al te goed dat ik als kleine garnaal de reeds gesmede plannen niet kan tegenhouden maar ik moet u berichten u begaat een grote stommiteit, de zoveelste.


In Zeveneken worden de prachtige oude eiken gerooid, maar zullen vervangen worden door nieuwe aanplant?! Wie bedenkt er zoiets vraag ik mij soms vertwijfeld af. Het is slechts een klein voorbeeldje en bezijden de kern van de zaak want ik ga binnen de culturele sector blijven. Namelijk de gebouwen van de voormalige kleuterschool te Zaffelare. 


Alhoewel ikzelf nog niet het genoegen gehad heb om van deze locatie gebruik te maken, vandaar dat ik mij beroep op mijn neutraliteit in deze, wil ik graag langs deze weg het tomeloze enthousiasme van lokale kunstenaars in de verf zetten en tevens een pleidooi houden voor deze prachtige ruimte die zij tijdelijk mogen benutten. Hun project “Het Lente Congres” gedoopt, zoals gezegd gehuisvest in deze voormalige kleuterschool.

Dat deze locatie zich prima leent voor hetgeen ze nu reeds als invulling kreeg staat buiten kijf. Het gebouw is prettig gelegen en heeft reeds de nodige nutsvoorzieningen zoals toiletten e.d. doch ook hier hangt wederom de doem van de sloophamer akelig dicht boven het hoofd van de bezielers. Lochristi bezint eindelijk eens voor je begint.


Het grote kiezerspubliek zal hier vermoedelijk niet van wakker liggen maar voor de bescheiden kunstenaarsgemeenschap die Lochristi rijk is zal dit de zoveelste steek in het hart betekenen. En dan spreek ik ook nog niet eens over de prachtige tuin met oude boomformaties die het gebouw omringen en het net dat speciale karakter geeft. Zij dreigen mee te verdwijnen. Wederom zal ik vermoedelijk niemand van verwerpelijke voornemens kunnen weerhouden. Maar het moest gezegd. Het moest gewoon! 


Hans
  

 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio