Gemeentebestuur verduidelijkt standpunt

HANS. De kiezer spreekt

HANS. De kiezer spreekt

Foto: if

Lochristi - Beste kiezer en potentiële verkozenen, er bestaat momenteel een app of een ander soort digitaal platform waar u en ik als ‘gewone burgers’ onze mening c.q. wensen kunnen ventileren om het komende beleid mee uit te stippelen. Nu weet u ondertussen dat enig scepticisme mij overvalt wanneer het de goede bedoelingen van politici betreft. Doorgaans hollen ze namelijk achter de feiten aan en veelal zijn de getroffen maatregelen doekjes voor het bloeden dan wel vijgen na Pasen. Oude zegswijzen mits gepast gebruikt zeggen soms meer dan duizend woorden.

Ik zou namelijk kunnen zeggen dat bloembakken ophangen en hier mega liters water aan verspillen niet meer van dezen tijd is. En dat wespennesten opruimen nu ineens geld moet kosten ook geen goed idee is maar Ik wil echter een lans breken voor een doelgroep waar ik zelf toe behoor, zonder dat ik echter zelf persoonlijke - lees financiële - belangen heb. U weet dat de doelgroep waarbinnen mijn talenten zich manifesteren de kunstenmakerij is. 


Een belangrijk deel van mijn leven is daaraan gewijd doch ik tracht vooral mijn eigen moeilijk begaanbare pad te bewandelen hetgeen uiteraard een persoonlijke keuze is. Toch sta ik niet alleen binnen deze artistieke branche want ik hoor uit de mond van collega’s van uiteenlopende disciplines een groeiend ongenoegen omtrent de gebrekkige mogelijkheden van onze geliefde gemeente en dan in de eerste plaats de onmogelijkheid om een vaste stek met multiculturele functies te verkrijgen.


Ik heb u in eerdere columns reeds mijn onbegrip te kennen gegeven dat een prachtige site met tal van mogelijkheden met de grond gelijk gemaakt zou worden, hetgeen nu dus ook effectief gebeurd is. (De site Uytenhove) Ik heb eveneens al eens laten verstaan dat cultuur en sport uiteenlopende disciplines zijn en derhalve onverenigbaar binnen één complex.


In Lochristi lijken de plannen dikwijls dermate groots waardoor kleine parels dikwijls aan het megalomane oog van politici ontsnappen. Ik besef maar al te goed dat ik als kleine garnaal de reeds gesmede plannen niet kan tegenhouden maar ik moet u berichten u begaat een grote stommiteit, de zoveelste.


In Zeveneken worden de prachtige oude eiken gerooid, maar zullen vervangen worden door nieuwe aanplant?! Wie bedenkt er zoiets vraag ik mij soms vertwijfeld af. Het is slechts een klein voorbeeldje en bezijden de kern van de zaak want ik ga binnen de culturele sector blijven. Namelijk de gebouwen van de voormalige kleuterschool te Zaffelare. 


Alhoewel ikzelf nog niet het genoegen gehad heb om van deze locatie gebruik te maken, vandaar dat ik mij beroep op mijn neutraliteit in deze, wil ik graag langs deze weg het tomeloze enthousiasme van lokale kunstenaars in de verf zetten en tevens een pleidooi houden voor deze prachtige ruimte die zij tijdelijk mogen benutten. Hun project “Het Lente Congres” gedoopt, zoals gezegd gehuisvest in deze voormalige kleuterschool.

Dat deze locatie zich prima leent voor hetgeen ze nu reeds als invulling kreeg staat buiten kijf. Het gebouw is prettig gelegen en heeft reeds de nodige nutsvoorzieningen zoals toiletten e.d. doch ook hier hangt wederom de doem van de sloophamer akelig dicht boven het hoofd van de bezielers. Lochristi bezint eindelijk eens voor je begint.


Het grote kiezerspubliek zal hier vermoedelijk niet van wakker liggen maar voor de bescheiden kunstenaarsgemeenschap die Lochristi rijk is zal dit de zoveelste steek in het hart betekenen. En dan spreek ik ook nog niet eens over de prachtige tuin met oude boomformaties die het gebouw omringen en het net dat speciale karakter geeft. Zij dreigen mee te verdwijnen. Wederom zal ik vermoedelijk niemand van verwerpelijke voornemens kunnen weerhouden. Maar het moest gezegd. Het moest gewoon! 


Hans

Van het schepencollege kregen we onderstaande verduidelijking over de mening die Hans Van Hilst in zijn column schrijft

Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van het artikel op Lochristi blogt met als titel “Hans. De kiezer spreekt”. Bij deze wenst het college haar visie terzake te verduidelijken.

 

Als u het artikel leest kan u vaststellen dat de schrijver het zeer jammer vindt dat de site Uyttenhove is gesloopt en dat cultuur en sport uiteenlopende disciplines zijn die onverenigbaar zijn binnen één complex. Mocht het de bedoeling geweest zijn om de culturele activiteiten binnen de sporthal te laten plaatsvinden, dan zouden wij dit begrijpen, maar er is een volledig afgescheiden ruimte voorzien voor culturele activiteiten los van het sportgebeuren. In tijden als vandaag dienen gebouwen multifunctioneel ingevuld te worden en er is niets mis mee dat twee verschillende functies in één gebouw zitten, zeker niet als deze 100% gescheiden zijn van elkaar (behalve de centrale ingang, de technische ruimten, de cafetaria en de gemeenschappelijke parking). Het is immers de uitdaging van de gemeente om mensen bij elkaar te brengen en niet ze uit elkaar te drijven.

 

Dat de oude kleuterschool in Zaffelare in het kader van een nieuw rustoord zal worden gesloopt werd inderdaad door de eigenaar van de site aangevraagd. Maar in tegenstelling tot wat de auteur insinueert, is het niet de keuze van de gemeente om dit oude gebouw (zonder erfgoedwaarde)te slopen om plaats te maken voor een nieuw rustoord. De bewuste site is geen eigendom van de gemeente en het is aan de eigenaar om te beslissen wat hij met zijn gebouwen wenst te doen. Zoals u als bijlage kunt vaststellen, heeft de gemeente, op vraag van een woordvoerder van ‘het lentecongres’ de eigenaar van het gebouw aangeschreven met de vraag of er geen mogelijkheden zijn om het behoud van het gebouw in overweging te nemen. Dit is totaal iets anders dan wat de schrijver insinueert waarbij hij aangeeft dat Lochristi eerst moet bezinnen alvorens te beginnen. Het antwoord van de eigenaar, dat u eveneens als bijlage vindt, geeft ook aan dat de directie de beslissing om niet te slopen in overweging wenst te nemen en later zal beslissen of het gebouw nog een tweede leven kan hebben of niet, en of ze hiervoor bereid zijn om hun reeds ingediende bouwplannen aan te passen.

 

 

  

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio