Vinkenzettingen in straal van 10 km verboden

Ziekte van Newcastle in Zulte

Als gevolg van de vaststelling van de ziekte van Newcastle in een pluimveebedrijf in de Houtstraat in Olsene vaardigt het Federaal Voedselagentschap enkele strikte maatregelen uit voor houders van pluimvee in de nabije omgeving. Het gemeentebestuur zorgt voor ondersteuning. “Onze milieuambtenaar gaat in een zone van 500 meter rond de haard alle betrokkenen persoonlijk bezoeken en informeren. We stellen ook een dierenarts aan voor de verplichte vaccinatie van hun pluimvee en duiven”, zeggen burgemeester Simon Lagrange en schepen van Milieu Filip Peers.

Dit weekend werd in een pluimveebedrijf in Olsene de ‘Ziekte van Newcastle’ vastgesteld. Dit is een virus bij pluimvee en duiven, zonder gevaar voor de mens. De dieren werden inmiddels geruimd en het bedrijf wordt professioneel schoongemaakt.

De ziekte van Newcastle is onder pluimvee en duiven bijzonder besmettelijk en zorgt voor plotse sterfte van de dieren. Het virus is niet gevaarlijk voor de mens. Er schuilt ook geen enkel gevaar in het consumeren van kippen of eieren.

Omdat het virus volledig gecontroleerd moet worden, besliste het Federaal Voedselagentschap (FAVV) in de omgeving van de haard strikte maatregelen uit te vaardigen voor particuliere houders van pluimvee en duiven. In een straal van 500 meter rond de haard geldt een ophok- of afschermplicht. Alle hobbyhouders binnen deze zone moeten binnen de 7 dagen hun pluimvee of duiven laten vaccineren tegen de ziekte van Newcastle. Er wordt een uitzondering gemaakt voor eenden, ganzen en dwergkwartels.

Voor de inventarisatie hiervan brengt de gemeentelijke milieuambtenaar vanaf vandaag een thuisbezoek aan alle betrokkenen. Het gaat om een 35-tal adressen. Voor de verplichte vaccinatie zullen zij een beroep kunnen doen op  een door het gemeentebestuur aangestelde dierenarts.

Binnen een ruime ‘toezichtszone’ van 10 km rond de haard in Olsene is er een verzamelverbod voor pluimvee, duiven en andere in gevangenschap gehouden vogels zoals bijvoorbeeld vinken. Dit betekent dus dat vinkenzettingen of andere activiteiten waar pluimvee of duiven verzameld worden, niet kunnen doorgaan. Er is ook een vervoersverbod voor pluimvee en broedeieren. Wedstrijdduiven en andere in gevangenschap gehouden vogels mogen de toezichtszone niet verlaten. Ook voor professionele pluimveebedrijven in de omgeving worden strikte maatregelen uitgevaardigd door het FAVV.

De maatregelen zijn van toepassing tot minstens 26 juli 2018. Op de website van het Federaal Voedselagentschap worden alle maatregelen per zone duidelijk omschreven en up to date gehouden.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio