Hoofdpunten uit het akkoord van de NAVO-top

Hoofdpunten uit het akkoord van de NAVO-top

Foto: REUTERS

Brussel -

De staats- en regeringsleiders binnen de NAVO zijn het woensdag eens geworden over een gezamenlijke verklaring, de “Brussels Summit Declaration”, die een groot scala aan onderwerpen heeft. Hieronder enkele hoofdpunten:

Herbevestiging van de clausule voor de wederzijdse bescherming

“Elke aanval tegen één bondgenoot zal worden beschouwd als een aanval tegen ons allemaal, zoals bepaald in Artikel 5 van het Verdrag van Washington. We zullen aan elkaars zijde blijven staan en samen handelen, op de basis van solidariteit, een gedeelde doelstelling en eerlijke lastenverdeling.”

Defensie-uitgaven

“We herbevestigen ons onwrikbaar engagement voor alle aspecten van de defensie-investeringsbelofte gesloten op de top in Wales in 2014, om geloofwaardige nationale plannen over de implementatie in te dienen, waaronder de uitgaverichtlijnen voor 2024, geplande capaciteiten en bijdrages.”

Rusland

“We blijven reageren op de verslechterde veiligheidsomgeving door onze afschrikking en defensie te versterken, inclusief een vooruitgeschoven aanwezigheid in het oostelijke deel van het bondgenootschap. We hebben ook alle praktische burgerlijke en militaire samenwerking tussen NAVO en Rusland opgeschort, terwijl we open blijven staan voor politieke dialoog. De NAVO zoekt geen confrontatie en vertegenwoordigt geen bedreiging voor Rusland.”

Oekraïne

“We veroordelen ten strengste de Russische illegale en onwettelijke annexatie van de Krim, die we niet erkennen en niet zullen erkennen.”

Terrorisme

“We zullen onze capaciteiten en technologieën blijven verbeteren, ook om te verdedigen tegen geïmproviseerde explosieven en chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) bedreigingen, en om terroristisch misbruik van technologie tegen te gaan.”

Lanceren van NAVO Readiness Initiative

“Dit zal verzekeren dat meer hoogkwalitatieve, gevechtscapabele nationale troepen met een hoge paraatheid voor de NAVO beschikbaar kunnen worden gemaakt.” Met dat initiatief wil het bondgenootschap in staat zijn om tegen 2020 binnen de dertig dagen 30 bataljons met gevechtsvoertuigen, 30 luchtsquadrons en 30 gevechtsvaartuigen te mobiliseren.

Ruimte

“We zijn het eens om een algemeen ‘NAVO Ruimte Beleid’ op te stellen, erkennende dat de ruimte een hoogdynamisch en snel evoluerend gebied is, essentieel voor een coherente afschrikking en defensie van de Alliantie.”

Aanpassingen aan de commandostructuur

In België zal een “Cyberspace Operations Centre” komen dat onder andere moet instaan voor de coördinatie van de operationele activiteiten die de NAVO in cyberspace uitvoert. Daarnaast komt in het Amerikaanse Norfolk een Joint Force Command-hoofdkwartier dat zal zich richten op de beschermingen van de trans-Atlantische communicatielijnen. In Duitsland wordt tot slot nog een “Joint Support and Enabling Command” opgericht dat onder andere de snelle beweging van troepen en van militaire uitrusting in en doorheen Europa moet ondersteunen.

Trainingsmissie Irak

“We lanceren een trainings- en capaciteitsopbouwende missie in Irak, geen gevechtsmissie, op vraag van de regering van Irak naar bijkomende steun om het land te stabiliseren en terrorisme in alle vormen te bestrijden.”

Toetredingsgesprekken Macedonië

“In lijn met ons beleid, hebben we beslist de regering in Skopje uit te nodigen om de toetredingsgesprekken te starten om onze Alliantie te vervoegen.”

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees